Onze consultants

Leren en laten leren!

De elf consultants van LinQue Consult vormen een hecht team en werken al jaren samen in de advisering van (school)organisaties vanuit verschillende achtergronden en specialismen. We zijn coaches, trainers, opleiders, procesbegeleiders, projectleiders en interim-managers.

Waar vindt u ons?

U vindt ons in het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs (mbo en hbo).  Ook werken wij voor gemeenten en overheden, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.

Onze dienstverlening

We richten ons op:

  • individuen (opleiden, loopbaanbegeleiding, coachen);
  • groepen (opleiden, trainen en ontwikkelen);
  • management (opleiden, trainen, adviseren);
  • organisatie (innovatie);
  • staf (kwaliteitszorg, personeel, onderwijs).

Samenwerking

LinQue Consult werkt nauw samen met zzp’ers, collega-adviesbureaus en hogescholen. Met de KPZ (Katholieke Pabo Zwolle) ontwikkelen we de Master of Learning & Instruction en de Master of Learning & Education, en geven we uitvoering aan de post-hbo-opleiding voor procesbegeleiders.

Met deze professionals geven we  de veranderingen in scholen en organisaties vorm en inhoud, ieder vanuit zijn eigen, vaak aanvullende deskundigheid en specialisme, maar vanuit dezelfde uitgangspunten voor opleiden en ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de persoonlijke pagina’s van de consultants.