Over LinQue Consult

LinQue Consult: uw innovatieve partner bij het vinden van oplossingen

LinQue Consult is een innovatieve partner voor klanten die oplossingen zoeken voor ontwikkelingen in hun eigen dynamische omgeving. Wij zijn coaches, trainers, opleiders, procesbegeleiders en interim managers en werken samen met onze klanten  vanuit onze eigen specifieke expertise aan  onderwijs-, organisatie-,  team-,  en persoonlijke ontwikkeling.

Organisaties zien wij als complexe en sociale systemen waarbij de lerende organisatie, het systeemdenken en de mens in de organisatie centraal staat.  Iedere verandering heeft gevolgen voor de organisatie of de mensen die in deze organisatie werken. Wij zien  het doorvoeren van veranderingen als een cyclisch proces, dat slechts succesvol kan zijn in samenwerking met betrokkenen in de organisatie.

Onze dienstverlening komt  vanuit eigenstandigheid, onze jarenlange ervaring,  een eigen visie en vanuit de kracht van onze positie als ‘meest betrokken buitenstaander’. Wij kiezen voor het ontwikkelen en onderhouden van een duurzame relatie met onze klanten en samenwerkende partners.

De medewerkers van LinQue Consult hebben allen een onderwijsachtergrond. De meesten hebben als docent, manager/directeur, adviseur  of consultant gewerkt voor een  contractafdeling van een Hogeschool. Deze instellingen zijn nog steeds samenwerkend partner. Daarnaast werken wij in onze markt met verschillende partners samen en geloven in de kracht van een stevig en professioneel netwerk. Samen zijn wij beter en sterker (1+1=3). Samen met ons geven zij het leren op scholen en in organisaties vorm en inhoud, ieder vanuit zijn eigen identiteit.

Artikel over LinQue Consult in Het Ondernemersbelang

2016 LinQue Consult 10 jaar – verslag