Visie op veranderen

Een echt veranderingsproces kent alleen maar een begin.

Een verandering heeft gevolgen voor de organisatie en alle mensen die in deze organisatie werken. In nauwe samenwerking met leidinggevenden en alle betrokkenen brengt LinQue Consult processen van verandering op gang om patronen te doorbreken, doelen te realiseren en tot de gewenste cultuur of structuur te komen.

Een succesvol veranderingsproces

Wij zien (school)organisaties als complexe en sociale systemen waarbij o.a. de cultuur, de structuur en de mentale modellen de organisatie kleuren. Een veranderingsproces kan alleen succesvol zijn als de veranderkracht in de organisatie wordt vergroot, er invloed is van betrokkenen en de leidinggevende richting geeft aan de te behalen doelen.

Onze ondersteuning

Vanuit onze visie ondersteunen wij (school)organisaties bij veranderingsprocessen.
Een greep uit de aandachtspunten die hierbij een rol spelen:

  • vergroten van het urgentiebesef;
  • leidinggeven aan verandering;
  • ontwikkelen van een gedeelde visie;
  • vergroten van veranderkracht;
  • werken aan resultaat, opbrengst en doelen;
  • cyclisch werken: evaluatie van processtappen;
  • inzetten van talenten en kwaliteiten;
  • behouden van het goede als uitgangspunt nemen voor begeleiding of verandering;
  • confronteren: mensen en organisaties een spiegel voorhouden;
  • vieren van successen.

Onze aanpak

Onze aanpak is verbindend, treffend en soms confronterend. We willen de mens ín de mens ontmoeten, achter de schermen van de organisatie kijken, de vraag achter de vraag ontdekken. De professional in de (school)organisatie staat centraal in ons werk. Een bestuurder, staflid, schoolleider, mentor of docent heeft zijn eigen vraag, vanuit de eigen context, met een eigen dynamiek. We hebben aandacht voor datgene wat er was en wat er is. We verbinden het ‘hier en nu’ met de vraag, zodat de doelen van de (school)organisatie gerealiseerd kunnen worden. Kortom: wij werken vraaggericht en ons antwoord is maatwerk.

Onze klanten

Klanten geven aan dat LinQue Consult hen uitdaagt  stappen te zetten in het verbeteren, versterken en ontwikkelen van o.a. de (leer)cultuur, het onderwijsproces, de opbrengsten, de structuur, de kwaliteit van teams, individuen en leidinggevenden. Daar zijn we trots op.