Klanten

Wij zetten onze specifieke expertise op het gebied van leren, onderwijs en organisaties in binnen het gehele onderwijsveld van po, so, vo, mbo en hbo, voor grote maar ook kleine onderwijsorganisaties. Dit doen wij voor alle doelgroepen binnen het onderwijs; van OOP tot bestuur, van docenten, teamleiders tot directies. Daarnaast werken wij met professionals van overheidsinstellingen en van zorginstellingen. Ons werk is niet gebonden aan een regio. Wij werken in heel Nederland.