Missie en visie

Missie

Eigentijds onderwijs voor leerlingen en docenten van nu!
Met aandacht voor ieder mens en oog voor de rijkdom van verschillen. Met als focus het plezier voor leren en ontwikkelen op alle lagen binnen de school bij leerlingen, docenten, leidinggevenden en bestuur, en de kwaliteit van het onderwijs.

Visie

LinQue treft en verbindt!
Wij dagen onze klanten uit tot het nemen van stappen op het vlak van leren, onderwijs, organisatie, leiderschap en meer.
Wij denken in kansen en mogelijkheden en zoeken de ruimte binnen de kaders.

Onze aanpak

Wij staan, als meest betrokken buitenstaander, naast de scholen om hen te ondersteunen hun onderwijs continu te verbeteren en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen van de huidige tijd.
Onze aanpak is verbindend, treffend en soms confronterend. Wij gaan dat niet uit de weg. Wij willen de mens achter de mens ontmoeten. Iedere vraag is uniek. Ons antwoord is maatwerk.

Wij streven naar eenvoud zonder de diepte te schuwen en benutten daarbij zoveel mogelijk van de kennis, kwaliteiten, talenten en expertise die al in de school aanwezig is.

Vanuit professionele nieuwsgierigheid verbinden wij ons met uw vraag. Wij hebben daarbij aandacht voor het ‘hier en nu’, wij spiegelen wat we waarnemen en we verbinden theorie met de praktijk zodat u uw doelen kunt realiseren.

We hebben hierbij aandacht voor het geheel en voor het individu. Successen en fouten zien wij als bouwstenen voor leren en ontwikkelen. Zo nodig verlaten we gebaande paden. We ondersteunen bij het zetten van haalbare stappen, zonder de ambitie uit het oog te verliezen.

Wij bieden als adviseurs, procesbegeleiders, onderwijskundigen, trainers en coaches een breed aanbod van diensten voor individuen, teams, leidinggevenden en organisaties.

Iedere organisatie heeft een eigen ‘kleur’

Organisaties zien wij als complexe en sociale systemen, elk met een eigen ‘kleur’. Iedere verandering heeft gevolgen voor het onderwijs, de organisatie en alle betrokkenen: medewerkers, leidinggevenden, leerlingen en ouders. Wij zien veranderen als een cyclisch proces, dat slechts succesvol is in samenwerking met de direct betrokkenen in de organisatie. Dit draagt bij aan de eigen veranderkracht.

Leercultuur

Wij zijn een coöperatie waarbij samen blijven leren, het benutten van elkaars kwaliteiten en opbrengstgericht werken belangrijke uitgangspunten zijn. We willen dat ook creëren mét en bij onze klanten.

Trots

Klanten geven aan dat zij zich door ons uitgedaagd voelen om stappen te zetten in het verbeteren, versterken en ontwikkelen van de (leer)cultuur, het onderwijsproces, de onderwijskwaliteit, de opbrengsten, de structuur, de kwaliteit van teams, individuen en leidinggevenden. Daar zijn we trots op!