Visie

LinQue Consult treft en verbindt!

LinQue Consult daagt haar klanten uit tot het nemen van stappen op het vlak van leren, onderwijs, organisatie, leiderschap en meer. Wij zijn een lerende en opbrengstgerichte organisatie en willen dat ook creëren mét en bij onze klanten. Zo nodig verlaten we gebaande paden. Iedere vraag is uniek. Ons antwoord is maatwerk.

Iedere organisatie heeft een eigen ‘kleur’

Organisaties zien wij als complexe en sociale systemen, elk met een eigen ‘kleur’. Iedere verandering heeft gevolgen voor het onderwijs, de organisatie en alle betrokkenen zoals medewerkers, leidinggevenden, leerlingen en ouders. Wij zien veranderen als een cyclisch proces, dat slechts succesvol kan zijn in samenwerking met de direct betrokkenen in de organisatie, zodat ook de eigen veranderkracht wordt vergroot.

Aandacht voor het geheel en individu

Onze aanpak is verbindend, treffend en soms confronterend. Wij gaan dat niet uit de weg, want we willen de mens achter de mens ontmoeten. We hebben aandacht voor het ‘hier en nu’, verbinden die met uw vraag, zodat u uw doelen kunt realiseren. Wij doen dit vanuit professionele nieuwsgierigheid, met aandacht voor de relatie, door het benutten van verschillen, de kracht van het geheel en het individu, vanuit verbinding tussen theorie en praktijk, door successen en fouten te gebruiken als bouwstenen voor leren en ontwikkelen. Wij bieden als adviseurs, procesbegeleiders, onderwijskundigen, trainers, coaches en interimmanagers een breed aanbod van diensten voor individuen, teams en organisaties. Dit bieden wij desgewenst ook via online activiteiten.

Leercultuur

Klanten geven aan dat LinQue Consult hen uitdaagt stappen te zetten in het verbeteren, versterken en ontwikkelen van onder andere de (leer)cultuur, het onderwijsproces, de opbrengsten, de structuur, de kwaliteit van teams, individuen en leidinggevenden, of dit nu online of face tot face gebeurt. Daar zijn we trots op!