Actueel

Bewust zijn is niet beter zijn, maar beter zien.

Nieuw onderwijsconcept voor de brugklas
Vliegensvlug van start

 

Met vertrouwen van de schoolleiding en een team van acht bevlogen docenten ontwikkelden we in korte tijd een visie en uitgangspunten voor “De nieuwe brugklas”. Natuurlijk aansluitend op de visie van de school.
Dit vertaalden we in  een nieuwe onderwijskundige aanpak, met een implementatieplan.
In het nieuwe concept hebben leerlingen meer eigen keuzes. Er gaat onder andere gewerkt worden met lintvakken, modules en projecten (vanuit de verwonderingsvraag en vanuit verschillende methodieken, met EduScrum als stevige basis).

Het digitaal werken en het werken met internet en de wereld buiten de school vormt een belangrijk uitgangspunt. Iedere leerling maakt deel uit van een basisgroep van 8 leerlingen met een docent als coach, 3 van deze groepen vormen een lesgroep. In de projecten wordt niveau overstijgend gewerkt. De projectgroep had hogere ambities dan op dit moment haalbaar was in de schoolorganisatie. De verwachting is wel dat de komende jaren het oude lesmodel steeds meer wordt losgelaten.

We zijn nog lang niet klaar, integendeel. Dit jaar lopen we over de brug die we tegelijkertijd samen aan het bouwen zijn….intensief, spannend en intrigerend tegelijk. Het onderwijs tot de herfstvakantie is klaar, de school geeft nu op de nieuwe wijze les en bouwt tegelijkertijd aan het onderwijs voor na de herfstvakantie. We bouwen het uit, stap voor stap, bespreken dagelijks wat er goed gaat, wat er fout gaat en wat de volgende stap is. Jannie Steegenga is wekelijks aanwezig op de school om dit project onderwijsinhoudelijk en procesmatig te ondersteunen en Dorien Sluijter is betrokken om met de schoolleiding het proces te begeleiden.

Voor ons zijn dit natuurlijk boeiende vragen. Het geeft aan waar LinQue sterk in is. Het proces van onderwijsvernieuwing en/of verandering begeleiden en waar nodig inhoudelijke onderwijsexpertise en ervaring inbrengen.

Voor informatie over onze mogelijkheden van begeleiding kunt u contact opnemen met Dorien Sluijter, T: 06-22 90 00 82 of mail haar.