Workshop naar aanleiding van OP2 – zicht op ontwikkeling

Als vervolg op de podcast ‘zicht op ontwikkeling’ (OP2) waar Dorien aan heeft meegewerkt voor Leren Verbeteren, heeft zij, samen met Anouk Hendriks van B&T, een workshop verzorgd op de jaarlijkse netwerkdag van het landelijk netwerk kwaliteitszorg. Ook hier stond het onderwerp ‘zicht op ontwikkeling’ centraal, nu bezien vanuit het nieuwe toezichtskader.

Hieronder vindt u het verslag van de netwerkdag en de powerpoint presentatie van de workshop.

Verslag netwerkdag Kwaliteitszorgmedewerkers 2021

PPT netwerkdag kwaliteit 2 nov 2021 – workshop Anouk en Dorien