Leiderschap

Een organisatie wordt gemaakt door de professionals en vooral door hoe de professionals samen aan de slag zijn. Energie steken in de onderlinge samenwerking loont! Hierbij spelen leidinggevenden een cruciale rol. Hoe geef je leiding aan zelfverantwoordelijke en resultaatgerichte professionals, vaksecties en teams? En misschien nog wel lastiger, hoe trek je een stagnatie in de ontwikkeling van teams en de cultuur vlot?

Als LinQue Consult ondersteunen we leidinggevenden bij het werken aan een lerende en professionele cultuur in de organisatie, teams en vaksecties. Hierbij besteden we aandacht aan de visie op leidinggeven aan professionals, gaan we aan de slag met managementteams met korte en lange termijn insteek en ondersteunen we aankomende leidinggevenden bij het innemen van hun rol. 

Werken in een team is mensenwerk. Effectief en efficiënt werken in een team staat of valt met de kwaliteit van de interacties en de mate waarin planmatig en resultaatgericht gewerkt wordt. Met teams in alle soorten en maten werkt LinQue Consult aan hun onderlinge samenwerking, het lerend vermogen en de resultaatgerichtheid. Daar waar de samenwerking stokt, schuurt, werken we in de samenspraak met de leidinggevende met een team in kortdurende sessies.

In de praktijk

Meer praktijkvoorbeelden

Adviseurs

LinQue’ers staan naast de mensen, niet erboven!

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

Zij hebben ons als school op het goede spoor gezet.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

LinQue’ers leren mensen over zichzelf en hun stijl van leidinggeven na te denken.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

Gebruikte instrumenten

LinQue Consult heeft de beschikking over zowel bestaande als zelf ontwikkelde instrumenten.
Afhankelijk van het doel en de situatie maken wij een keuze.

Wij helpen u uitblinQuen