Ik ga met de stroom mee en tegelijkertijd organiseer ik de nieuwe (tegen)stroom.

Wie ben je voor de klant?

Voor de klant wil ik degene zijn die met de stroom meegaat en tegelijkertijd degene die de nieuwe stroom organiseert. Dus aansluiten bij wat er is en deels behouden kan worden én uitdagen om het anders te gaan doen. Ik werk met teams en scholen in verandering. Zij zijn gewend aan hun eigen werkwijze maar willen ook veranderen. Loslaten is vaak moeilijker dan het nieuwe oppakken. In het proces van veranderen treedt er altijd een vertraging op, de zogenaamde ‘leerkuil’. Dat is het moment waarop duidelijk wordt dat wat we altijd gedaan hebben niet meer werkt. Deze leerkuil is nodig om daarna een stap voorwaarts te kunnen maken. Ik leid mensen door die leerkuil, zodat wat gezaaid is, groeit en geoogst kan worden.

Wat is je kracht?

De goede dingen doen! Dat is balanceren: aansluiten bij wat er is en uitdagen om iets anders te doen. Het is de kunst om zo uitdagend te zijn dat mensen het kunnen, willen en durven! Het gaat om het verbinden van mensen, het goede gesprek organiseren vanuit de betrokkenen zelf. Mijn kracht is te inspireren, plezier te maken ook als het lastig wordt. En dat het dan soms ‘schuurt’, hoort bij het proces.

Wat drijft je?

Spanning en plezier. Ik geniet ervan te werken met mensen in verandering. De uitdaging aangaan en ook plezier met elkaar maken. Het is spannend om samen met anderen op zoek te gaan naar het ongewone, het nieuwe en daarmee ook het lastige. Leren en veranderen met een kwinkslag. Hoe serieus de verandering ook mag zijn, het helpt om het relativerend en speels tegemoet te treden.

Expertise

  • Teams in transitie, gedoe in teams (dialoog, building tribes)
  • Onderwijsvernieuwing, flexibilisering, formatief handelen, didactiek
  • Organisatieadvisering, visie- en strategieontwikkeling
  • Begeleiding (zeer) zwakke scholen
  • Leiderschap, leidinggeven zonder macht
  • Procesbegeleiding en projectmanagement
  • Kerndocent NOVO-opleiding voor procesbegeleiders

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen