Opleidingen voor docenten en leidinggevenden

Als LinQue Consult zijn wij sterk in procesbegeleiding. Onze kennis en ervaring willen wij graag delen ten behoeve van mooi onderwijs. Momenteel bieden wij twee opleidingen aan voor innovatoren in het onderwijs.

NOVO-procesbegeleider

Ben je actief betrokken bij veranderingen en innovaties binnen een organisatie en wil je daarbij de dynamiek beter begrijpen en beïnvloeden, dan is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider een uitgelezen kans om je competenties te vergroten. Deelnemers geven aan met meer vertrouwen aan de slag te zijn met de ontwikkelingen in hun eigen organisatie of als extern adviseur in die van een opdrachtgever. Zij waarderen de NOVO-opleiding steevast met een 8,4 of hoger. Voor info raadpleeg de NOVO-site.

De Post HBO opleiding voor NOVO-procesbegeleider is bedoeld voor die professionals die een rol willen spelen in de begeleiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen in het onderwijs en in organisaties. De NOVO-opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers, projectleiders, innovatieregisseurs, docenten met speciale taken binnen het PO, SBO, (S)VO, MBO of HBO, leidinggevende van Integrale Kindcentra (IKC), Sterrenscholen etc. en voor consultants en adviseurs bij dienstverlenende organisaties.

Leergang Maatwerk in leren VO

Bent u enthousiast over meer keuzevrijheid voor leerlingen? Bent u als trekker in uw onderwijsorganisatie betrokken bij de ideevorming en realisatie van flexibele leerroutes? Bent u de innovator, de projectleider, de maatwerkcoördinator of leidinggevende die maatwerk in leren helpt vorm te geven? Dan is de leergang Maatwerk in leren VO van de B&T academie en LinQue Consult iets voor u!

Meer informatie

Uit de praktijk

Oud-deelnemers geven aan met meer vertrouwen aan de slag te zijn met de innovaties in hun eigen organisatie of als extern adviseur in die van een opdrachtgever. Zij waarderen de NOVO-opleiding steevast met een 8,4 of hoger. In oktober 2020 gaat er weer een nieuwe groep van start waar jij aan mee kan doen. Uitspraken van de oud-deelnemers illustreren de toepasbaarheid en het leerrendement van deze opleiding.

‘De nadruk in de opleiding ligt op proces omdat de manier waarop veranderingen wordt ingezet net zo belangrijk is als wat er wordt veranderd. Via het hoe, oftewel het proces, wordt duidelijker overgebracht wat wij werkelijk bedoelen dan via de inhoud van wat wij zeggen.’

‘Ik heb de NOVO-opleiding als heel waardevol ervaren. Naast allerlei modellen en concepten heb ik vooral geleerd wat mijn drijfveren en kwaliteiten zijn en hoe ik die in kan zetten ten behoeve van een verandering bij de ander of bij anderen.’

‘Ook na zoveel jaar merk ik dat het gedachtegoed van de NOVO mij helpt om aan te sluiten bij de vraag van de klant, te balanceren tussen sturen en ondersteunen en het eigenaarschap te laten daar waar het moet liggen. Ik weet waar ik voor sta en leer nog steeds.’

‘Ik heb inzicht en overzicht in veranderprocessen gekregen.’

‘De opleiding heeft mij verrijkt als mens en professional.’

‘Ik heb geleerd de ander in het centrum van verandering te zetten.’

‘Ik heb rust gekregen in mijn rol als procesbegeleider.’

‘Ik heb in de opleiding ervaren wie ik ben en wat ik kan.’

Wat biedt LinQue

Indien gewenst worden de opleidingen ook in online varianten aangeboden.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze expert.

Wij helpen u uitblinQuen