Organisatieadvies

Waar willen we heen als organisatie, als school? Waar staan we nu? Waar komt de organisatie vandaan? Wat gebeurt er om ons heen? Hoe vertalen we onze missie en visie naar de praktijk? Voldoen we nog aan de inspectienorm? Hoe realiseren we onze plannen, zodat effecten zichtbaar worden? Hoe betrekken we onze medewerkers erbij?

Directies en leidinggevenden vragen LinQue Consult om met hen te ondersteunen bij het opstellen van nieuw beleid, de vertaling ervan naar de praktijk en het maken van een plan van aanpak om de gestelde doelen te realiseren en bij de werkelijke implementatie.

In de praktijk

Meer praktijkvoorbeelden

Adviseurs

Er bestaat al jarenlang een goede verstandhouding met de adviseur. Ik weet precies wat ik aan haar heb.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

De adviseur is sterk in haar positieve benadering. Soms confronterend, maar wel constructief.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

Dankzij LinQue heeft de school een echte kwaliteitsslag kunnen maken.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

Gebruikte instrumenten

LinQue Consult heeft de beschikking over zowel bestaande als zelf ontwikkelde instrumenten.
Afhankelijk van het doel en de situatie maken wij een keuze.

Wij helpen u uitblinQuen