HRM en duurzame inzetbaarheid

Het imago van de docent en de krapte op de arbeidsmarkt maken dat het voor scholen lastig is het personeelsbestand op orde te krijgen en te houden. Hoe kan ik een aantrekkelijke werkgever zijn? Voor starters, zij-instromers? Voor excellente docenten? Voor ervaren en oude rotten in het vak? Aandacht voor duurzame inzetbaarheid spreekt voor zich!

Uit de praktijk

Vragen die LinQue Consult voorgelegd krijgt:

  • Welke ondersteuning, begeleiding, scholing is nodig in verschillende fasen van het docentschap?
  • Hoe kan de organisatie maximaal gebruikmaken van docenten, voldoende uitdaging en groei bieden en hen behouden voor het onderwijs?
  • Hoe kan een team komen tot teamleren, tot excelleren?
  • Aantrekkelijk werkgeverschap: wat kunnen de directie en/of personeelszaken hierin voor medewerkers betekenen?
  • Op welke manier kan de organisatie samen met de docenten proactief stappen ondernemen in elke fase van de loopbaan?
  • Welke begeleiding kan LinQue Consult bieden bij re-integratie en loopbaanbegeleiding voor leraren en leidinggevenden?
  • Hoe kunnen wij een plaats geven aan energieke jonge docenten die dromen hebben en vernieuwend onderwijs willen bieden?
  • Hoe kunnen wij omgaan met verzuurde, vermoeide docenten, zodat deze komen tot een nieuw perspectief, waarin zij met meer plezier en energie in het onderwijs kunnen blijven werken?
  • Organiseer als LinQue Consult rondetafelgesprekken met docenten om te horen hoe zij over het eigen werk(plezier) denken en wat nodig is om plezier in het werk te houden?

Wat biedt LinQue

Een traject start vanzelfsprekend met het gesprek met de leiding en de adviseur P&O. We gaan daarbij uit van datgene wat in onderdelen al in de school aanwezig is en bouwen zo samen met actoren binnen de school aan een samenhangend HRM-beleid. De opgave daarbij is steeds expliciet gebruik te maken van de talenten van de docenten in iedere leeftijdsfase binnen de school.

De consultants van LinQue Consult zijn ook in staat om advies en begeleiding te geven op het terrein van individuele coaching bij levensloopvragen en re-integratie. Daarbij zijn we zoveel mogelijk gericht op het behoud van de medewerker voor de organisatie en we zoeken daarin samen met de schoolleiding naar een nieuw evenwicht.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen