Als het niet linksom kan, doe het dan rechtsom. Er is altijd een oplossing.

Wie ben je voor de klant?

In mijn werk sta ik naast de klant, zonder het over te nemen. Als procesbegeleider van scholen met een ambitie en scholen met een verbeteropdracht van de onderwijsinspectie organiseer ik het nadenken over ‘wat er aan de hand is’, ‘wat de ambitie is’ en stel ik verdiepende vragen. Waar zou je willen beginnen? Wat heb je al gedaan? We gaan op zoek naar ‘wat kan ik doen waardoor jij verder kunt en zonder mij’. Vanuit mijn ervaring kan ik voorbeelden geven van werkende aanpakken. Ik breng mijn kennis over veranderen mee, over kwaliteitszorg en over ambitie en ontwikkelen. Samen met scholen schrijf ik het veranderplan, stellen we het plan van aanpak op en beschrijven we de hoe de verandering gestalte kan krijgen. Scholen zijn complexe organisaties, daar houd ik van. Ik houd de rode draad vast, zoek naar oplossingen, samen met de klant.

Wat is je kracht?

Ik heb veel scholen zien functioneren, die inhoudelijke ervaring breng ik mee. Ik ben wie ik ben, mensen noemen mij laagdrempelig in de omgang, ik loop een poosje met ze op. Met de klant probeer ik het geheel te overzien, om van daaruit stappen te maken. Ik kan hard werken met mijn klanten en met hen een pas op de plaats maken, om van daaruit verder te werken. ‘Wanneer het ingewikkeld is, moeten we jou hebben’, hoor ik vaak. Ik laat het niet zomaar los, ook niet als het moeilijk is. Dat is nu eenmaal mijn werk. Ik blijf positief, zoek naar mogelijkheden, bespreek wat nodig is. Niemand is schuldig, maar je mag je niet schuldig maken door niets te doen. Ik zoek altijd naar het haakje waarmee je de weg omhoog kan of de verandering kan inzetten. Dat is waarom mensen met mij willen werken. Ik begeleid mensen vanuit respect, ben niet zomaar tevreden met een antwoord en kom samen met de klant tot resultaten. Zij vieren het succes.

Wat drijft je?

Alles wat ik heb en weet, wil ik delen. Ik werk voor besturen, directies en docenten, ik geef leiding aan projectgroepen, zodat zij in staat zijn om goed onderwijs te geven of te blijven geven. Als zij de goede dingen doen, komt het vanzelf bij de leerling terecht. Niet alleen de leerling staat voor mij centraal, ook de docenten die het werk doen met leerlingen. Ik zeg vaak tegen de schoolleiding: ‘Praat met ouders, luister naar docenten, houd contact met leerlingen, weet wat er speelt, zorg dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Zet je deur open. Wees ook helder in je verwachtingen en bied kaders.’ Mijn drive is dat ik leerlingen en docenten gun dat ze de uitdaging krijgen die bij hen past. Voor docenten is het de kunst om les te geven vanuit hun eigen drive en ontwikkeling. Dat is voor mij onderwijsvernieuwing.

Expertise

  • Netwerkbegeleider VO Raad: Recht op Maatwerk, Cultuur & Kwaliteitszorg en TA (teamgerichte arbeidsorganisatie)
  • Bestuurlijke en schoolse kwaliteitszorg (BKA 1, 2 en 3 | SKA 1, 2 en 3)
  • Cultuurvraagstukken
  • Leskwaliteit en HR: lesbezoeken, vlootschouw en ontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Begeleiding samenvlechtingsproces: van masterplan tot realisatie
  • Organisatieadvisering, visie- en strategieontwikkeling, begeleiding (zeer) zwakke scholen
  • Procesbegeleiding, projectmanagement
  • Leiderschap, sturen en ondersteunen

 

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen