Leidinggeven aan verandering

Veranderen is mensenwerk. Hoe geef je eigenlijk leiding aan een proces van verandering? Bij een verandering is de handel en de wandel van de veranderaar voor velen zichtbaar en beïnvloedt, gewild en ongewild, het gedrag van anderen en daarmee het succes dan wel falen van een verandering.

Leidinggeven aan een verandering vraagt om subtiliteit, vraagt om balanceren tussen sturen en steunen, tussen laten gaan en doorpakken, tussen planmatig en organisch werken. Leidinggeven aan verandering vergt inzicht in de bestaande situatie met haar spelers en routines, de boven- en de onderstroom, en zicht op behoeftes van betrokkenen.

 

Uit de praktijk

Uiteenlopende professionals in het onderwijs zijn direct betrokken bij het realiseren van veranderingen in het onderwijs en de organisatie. Denk aan de leidinggevenden, staffunctionarissen, LD-docenten of docenten met een bijzondere taak. Met regelmaat krijgen wij de vraag deze professionals te ondersteunen en te begeleiden bij hun rol als trekker van verandering.

‘Wij willen onze LD-docenten een prominentere plek geven in de organisatie. Zij zijn de trekkers van de ontwikkelingen binnen onze onderwijsorganisatie. Zij ondersteunen de leidinggevenden bij het realiseren van vernieuwingen.’

‘De onderwijsontwikkelgroep gaat de komende jaren aan de slag met het ontwerpen en invoeren van een nieuw onderwijsconcept. Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun rol? Zij zijn geen leidinggevenden, maar geven wel leiding aan de veranderingen.’

‘We willen dat leidinggevenden van een netwerk van scholen voor primaire onderwijs meer met elkaar optrekken en dezelfde taal spreken als het gaat om leidinggeven aan verandering. En vooral de krachten bundelen en van elkaar leren.’

Wat biedt LinQue

Als LinQue-ers bestaat ons dagelijkse werk uit het ondersteunen van onderwijs- en organisatieontwikkeling. Wij delen onze kennis en ervaring graag met anderen. Dat doen we door:

  • Coaching van professionals die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van een verandering;
  • Het begeleiden van groepen binnen de organisatie die leidinggeven aan een verandering;
  • Het opleiden van leidinggevenden en anderen tot veranderaar; in company met een maatwerktraject of in de NOVO-opleiding.

Onze kennis en ervaring hebben wij gebundeld in de opleiding tot NOVO-procesbegeleider. De opleiding tot NOVO-procesbegeleider is bedoeld voor die professionals die een rol spelen in de begeleiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen in het onderwijs en in organisaties.Deze opleiding bieden wij aan als open aanbod en als in-company-traject. Lees meer over de Post HBO-opleiding tot NOVO-procesbegeleider.

Desgewenst kunnen wij in overleg een aantal activiteiten online uitvoeren.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen