Onderwijsadvies

LinQue Consult ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van hun (nieuwe) onderwijsconcept en bij het versterken van het pedagogisch didactisch klimaat. Wij doen dit op scholen waar een noodzaak is tot vernieuwing, maar ook op scholen die voorop lopen en pionier zijn. LinQue Consult levert hierin maatwerk en koppelt dat aan krachtbronnen binnen de school zodat de verandering een duurzaam karakter krijgt. We werken op scholen in het gehele onderwijsveld: po, pro, so, vso, vo, mbo en hbo. 

In de praktijk

Meer praktijkvoorbeelden

Adviseurs

De procesbegeleiders van LinQue bereiden zich goed voor, zorgen voor een juiste afstemming met ons, monitoren het proces en geven goede feedback.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

De adviseur van LinQue kent exact de eisen van de onderwijsinspectie en weet wat er nodig is om de verbeterslag te kunnen realiseren.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

De adviseur is transparant en integer, weet precies waar het over gaat bij innovatie en werkt doelgericht.

Uitspraak van klant
Bron: CEDEO rapportage

Gebruikte instrumenten

LinQue Consult heeft de beschikking over zowel bestaande als zelf ontwikkelde instrumenten.
Afhankelijk van het doel en de situatie maken wij een keuze.

Wij helpen u uitblinQuen