Maatwerk

Steeds meer scholen zoeken naar wegen om leerlingen veel persoonlijker te bedienen. Waarom niet één of twee vakken op een hoger niveau afronden? Leerlingen hebben recht op maatwerk. En hoe dan? Hoe organiseren we maatwerk voor een individuele leerling? En voor een grote groep leerlingen? Wat betekent dat voor het PTA? Hoe doe ik dat met de inspectie en de opbrengsten?

Uit de praktijk

Een vmbo wil dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen afronden. Zij hebben ervoor gekozen om het rooster zo in te richten dat een vak tegelijkertijd door drie leraren aangeboden wordt. Iedere leraar biedt het vak aan op een ander niveau: lwoo, basis/kader, vmbo-t.

De leerlingen uit drie klassen hebben dus voor deze vakken precies hetzelfde rooster en kiezen per vak op welk niveau zij dit vak volgen. Dit vraagt een strakke organisatie en een goede afstemming tussen de vakdocenten en de leerling en de coach die de leerling begeleidt bij zijn keuzeproces.
LinQue Consult denkt mee over de organisatie van dit rooster, de wijze waarop coaches hun leerlingen coachen bij de niveaubepaling voor de verschillende vakken en de wijze waarop de leraren op verschillende niveaus lesgeven.

Wat biedt LinQue

Wij zijn als LinQue Consult nauw betrokken bij de ontwikkeling van maatwerk voor leerlingen in het VO in leernetwerken van de VO-raad. Met deze expertise ondersteunen we de scholen bij de invoering van maatwerk. Hierbij werken wij graag samen met een onderwijsontwikkelgroep die de uiteindelijke invoering op de school draagt.

Ook verzorgen wij specifieke studiedagen, trainingen en coaching rondom maatwerk en ondersteunen wij bij de concrete uitwerking van projecten, thema’s, modules, geïntegreerd lesaanbod.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen