Mij drijft vooral dat ik heel blij word als iemand een stap zet waardoor hij groeit.

Wie ben je voor de klant?

Door goed te luisteren en theorie te verbinden met de praktijk blijf ik dicht bij de klant. Ik kom een school niet binnen met een oplossing. Ik luister naar wat er speelt, ga op zoek naar de kracht van de school. Van oorsprong ben ik regisseur en docent drama. Dat helpt mij bij het omgaan met emoties en het interpreteren van lichaamstaal. Als regisseur heb ik visie, kennis, beelden. Eerst kijk ik welke ‘acteurs’ ik heb en hoe ik hen kan inzetten. Door mijn onderwijservaring kan ik me verplaatsen in mijn klanten. Ik ben blij dat ik krijt aan mijn vingers heb!

Wat is je kracht?

Ik doe veel trajecten met teams waarin het ‘schuurt’. Docenten die niet goed kunnen samenwerken, niet communiceren en die soms de schoolleiding zien als ‘vijand’. Toch heeft iedereen het verlangen om het onderwijs mooier te maken. Ik ga op zoek naar de verbinding. De meningen van docenten en schoolleiding hoeven niet te matchen, maar het helpt als je elkaar snapt en werkt aan een gezamenlijk perspectief.

Wat drijft je?

Mij drijft vooral dat ik heel blij word als iemand een stap zet waardoor hij groeit. Dat vind ik het allerleukst. Als ik groei zie, benoem ik dat en dan hebben we het erover. Het raakt me als docenten werkstress hebben in plaats van werkplezier. Ik kan niet alle docenten gelukkig maken, maar draag er op mijn manier aan bij. Gelukkig lukt het vaak genoeg om mensen stappen te laten zetten naar meer werkplezier en kwaliteit. Wat ik altijd voor ogen heb is dat al die docenten werken met iemands kind! Als een kind niet tot zijn potentieel komt of vastloopt in het onderwijs dan doet dat pijn. Een docent werkt met het kostbaarste wat een ouder heeft! Daar hoort zorgvuldigheid bij.

Expertise

  • Procesbegeleiding bij teamvorming, planontwikkeling en visievorming in teams en secties, ook waar het spannend is. Van stagnatie naar stroming!
  • Organiseren van het leren van en met elkaar in de school: intervisie, videointeractie, didactische training, etc.
  • Invoering maatwerk, flexibel onderwijs, flexrooster, eigenaarschap bij leerlingen in de school, verschuiving van de rol van docent/mentor naar coach.
  • Formatieve cultuur in de school en werken met de vijf interactiestappen voor leren.
  • Individuele begeleiding en coaching van docenten.
  • Kerndocent NOVO-opleiding voor procesbegeleiders

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen