Versterking didactiek

Bij de versterking van didactiek gaat het om het lesgeven als vak! De versterking van didactiek kan gericht zijn op een individuele docent, vaksecties of hele onderwijsteams. Door in te zoomen op het ontwerpen en opbouwen van lessen, het lesgeven, het motiveren en enthousiasmeren van leerlingen, werkvormen en instructiemethodes krijgt de docent of het team inzicht in de meeste effectieve manier van lesgeven waardoor leerlingen diepgaand leren. Soms maken kleine veranderingen in de interactie met leerlingen het verschil voor het ├ęcht leren.

Onderwerpen die bij de versterking van didactiek vaak aan bod komen, zijn het werken met leerdoelen, inzet van activerende werkvormen, het stimuleren van interactie en samenwerking, het stellen van denkstimulerende vragen, het geven van feedback en het afsluiten van de les; thema’s die van belang zijn bij zowel online lessen als bij de reguliere lessen.

 

Uit de praktijk

Een brede scholengemeenschap heeft van de inspectiebezoek het advies gekregen het diepgaand leren in de lessen meer aandacht te geven. LinQue begeleidt deze school bij het versterken van de didactiek door het inzetten van het model van de vijf interactiestappen.

Binnen de school is een onderwijsontwikkelgroep actief bij het implementeren van een nieuwe manier van lesgeven. Zij zijn als eerste getraind in de vijf interactiestappen als manier om naar de lessen te kijken en deze anders vorm te geven. Alle docenten hebben vervolgens een eerste training gevolgd in de vijf interactiestappen.

De volgende stap is het invoeren van video-intervisie als manier om van en met elkaar te leren. Hiervoor heeft LinQue 25 docenten en directieleden als procesbegeleiders opgeleid zodat zij binnen de school de intervisie kunnen begeleiden. Docenten maken opnames van hun lessen en deze worden nabesproken in de intervisie. Tijdens het schooljaar worden twee rondes intervisie gevolgd ter verbetering van de lessen.

Daarnaast begeleidt LinQue veel individuele docenten op diverse scholen met behulp van coaching en training bij het versterken van de didactiek. De soms kleine veranderingen kunnen vaak grote effecten teweegbrengen zoals een docent hier verwoordt: ‘Ik geef concreter aan wat de leerdoelen voor de les zijn. Eerder vertelde ik wel wat ik ging behandelen, maar niet specifiek wat de leerdoelen zijn. Ik merk dat leerlingen dit fijn vinden, ze weten nu wat ze gaan leren. In de les die je hebt geobserveerd gaf je aan dat werken in groepen goed is, maar dat ik concreter kan zijn met wat ik van ze wil. Dit werkt echt verrassend goed; het lijkt iets kleins, maar leerlingen gaan bijvoorbeeld beter met elkaar in discussie wanneer je aangeeft dat ze allemaal een antwoord moeten kunnen geven. Ik pas dit nu ook toe bij andere lesvormen.’

 

Wat biedt LinQue

  • Deskundigheid van activerende didactiek, leerdoelgericht leren, formatief handelen, effectieve instructie
  • Trainen en begeleiden van docenten, zowel individueel als in teamverband
  • Het leren van en met elkaar in (video)intervisie bijeenkomsten met docenten
  • Individuele coaching door het observeren van lessen gericht op versterking didactiek
  • Het inzetten van het model van de vijf interactiestappen bij het versterken van de didactiek, zowel individueel als in teamverband.

Bovenstaande activiteiten kunnen zich ook richten op de online lessen.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen