Ik ben de vertaler van beleid naar de praktijk.

Wie ben je voor de klant?

Om klanten te helpen hun visie te concretiseren luister ik goed naar wat de school wil en stel ik verdiepende vragen. Ik stimuleer om echt aan de slag te gaan! Dus niet drie jaar lang plannen maken, maar stappen zetten, evalueren, reflecteren, verbeteren. De handen uit de mouwen steken en het lef hebben te experimenteren. Erop te vertrouwen dat het steeds een stapje beter gaat!
Samen met Wim Bos heb ik het boek ‘De vijf interactiestappen voor leren’ geschreven. Het boek is gebaseerd op theorie en ook op de honderden lessen die Wim en ik bijgewoond hebben. Het gaat over hoe docenten hun onderwijs zo aanbieden dat leerlingen actief en bewuster gaan leren en hiermee hun eigenaarschap vergroten.

Wat is je kracht?

Mijn kracht zit in mijn enthousiasme en in mijn aandacht voor degene die tegenover mij zit. Ik lever maatwerk en sluit me aan bij wat een team of de school wil. Voor mij is er niet één manier van werken maar zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Ik zoek met de school wat hun manier is en biedt krachtig tegenwicht als dat nodig is. Ik help klanten de visie om te zetten in een concreet onderwijsconcept en neem het niet over.

Wat drijft je?

Mijn drive is dat ik wil dat mensen gezien worden en mogen zijn wie ze zijn en zichzelf steeds beter leren kennen.  Ik geloof erin dat iedereen echt willen leren op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo, naar eigen interesse. En ook dat leren af en toe minder leuk is en dat ieder dan gestimuleerd kan worden toch door te gaan! Ik vind het belangrijk dat school een betekenisvolle omgeving is, waar leerlingen en medewerkers leren over het leven! Ik vind het belangrijk dat leraren op een flexibele manier afstemmen op de motivatie en de onderwijsbehoefte van het individu of de groep. En dat leidinggevenden vanuit dezelfde uitgangspunten hun medewerkers coachen. Ik vind het fascinerend om in die zoektocht betrokken te zijn en om zelf flexibel af te stemmen op de klant.

Expertise

  • Leraren en mentoren coachen en trainen bij hun ontwikkeling tot coach van het leer- en keuzeproces van de leerling
  • Brede onderwijsinhoudelijke expertise van het primaire proces: video interactie begeleiding, activerende didactiek, formatief werken, eigenaarschap van leren vergroten bij leerlingen, feedback geven en coachend lesgeven
  • Ontwerpen van een loopbaangerichte leeromgeving
  • Begeleiding bij ontwikkelen geïntegreerd of thematisch lesmateriaal inclusief integreren van LOB
  • Teamontwikkeling: met plezier en effectief samenwerken waarbij van en met elkaar geleerd wordt
  • Advies bij LOB beleid als Regio contactpersoon van het expertisepunt LOB Zuid-Holland Zuid en Rijnmond
  • Loopbaanbegeleider en re-integratie coach voor medewerkers
  • Auteur van het boek ‘De vijf interactiestappen voor leren’. Een model dat bruikbaar is in alle situaties waar leren een rol speelt.

Mijn projecten

Wij helpen u uitblinQuen