Werken met leerdoelen

Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom moeten we dit leren? Een vraag van leerlingen wanneer zij niet direct het nut en de noodzaak van de leerstof of opdracht zien. Leerdoelen stellen en delen waarbij leerlingen betrokken worden, helpt om een antwoord te geven op deze vraag. Een positief effect van leerdoelgericht werken is dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Steeds meer scholen werken formatief, in dat geval is het stellen van leerdoelen een noodzakelijke voorwaarde.

Waarom doen we dit eigenlijk? Ook docenten stellen deze vraag met regelmaat. Die vraag kan gaan over het werken met de leerlingen maar ook over beleidszaken en de koers van de school. Waarom niet op dit niveau ook met (leer)doelgericht werken aan de slag?

 

Uit de praktijk

Een school wil met doelgericht werken aan de slag in uiteenlopende situaties. Denk aan het geven van instructie, het begeleiden van zelfstandig werken, het formatief reflecteren en het individueel begeleiden van leerlingen. LinQue Consult ondersteunt de stuurgroep van docenten bij het implementeren van leerdoelgericht op de werkvloer.

Na een eerste workshop gaan de docenten aan de slag. De docenten moeten wennen aan hun veranderende rol, maar al gauw komen de eerste enthousiaste reacties dat leerlingen nu veel meer dan eerder zèlf aan de slag gaan en gericht om begeleiding vragen bij docenten. Het leerdoel dat voorheen van de docent was, is nu van de leerling geworden.

Voor de docenten is deze manier van werken een grote vooruitgang, hoewel er nog verbeteringen nodig zijn. Dat kan gaan om kleine dingen, zoals het aanbieden van opdrachten waaruit leerlingen kunnen kiezen om hun leerdoel te kunnen bereiken. Maar ook om grotere kwesties, zoals een andere manier van toetsen en beoordelen.

In dit proces is er sprake van een parellel proces bij leerlingen en bij docenten. Net als bij leerlingen worden de docenten uitgedaagd te werken met leerdoelen voor hun eigen ontwikkeling.

 

Wat biedt LinQue

Onderstaande activiteiten kunnen gericht zijn op doelgericht werken door docenten offline en online, en kunnen offline en online door ons worden uitgevoerd.

  • Studiedag, workshop, training leerdoelgericht werken en het coachen van leerlingen
  • Workshop ‘De 5 interactiestappen van leren‘, voeren van startgesprekken, driehoeksgesprekken met leerlingen, ouders, docent
  • Coachen van docenten in de klas
  • Ondersteuning bij het maken van Rubrics passend bij leerdoelen
  • Begeleiden van vaksecties in het stellen van leerdoelen als doorgaande lijn voor het vakwerkplan
  • Begeleiden schoolbreed van de veranderende manier van werken van de docent
  • Ondersteunen van kartrekkers van de vernieuwing in de school

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen