Onderwijsvernieuwing

Veel scholen zijn op zoek naar nieuwe vormen van onderwijs waarbij vragen worden gesteld in de trant van: wat vinden we nu echt belangrijk, hoe willen we het verschil maken, wat verstaan wij onder goed en betekenisvol onderwijs, wat willen wij voor de leerlingen, ouders, schoolomgeving, stagebedrijven en andere betrokkenen betekenen? De antwoorden leiden tot een nieuwe onderwijsvisie, kernwaarden of missie.

Onderwijsvernieuwing leidt tot een andere benadering van leren en werken van leerlingen en daarmee ook van leren en werken van leraren en leidinggevenden. Hoe vertaal je een vernieuwde visie naar de dagelijkse werkelijkheid in de klas, naar een passend onderwijsconcept met bijbehorende systemen zoals roosters, groepsindelingen en lestijden? Welke lessons learned van het afstandsonderwijs kunnen gebruikt worden als aanjager van de onderwijsvenieuwing in de school?

Uit de praktijk

Een school heeft een visie geformuleerd waarin de uitgangspunten van hun nieuwe onderwijs staan beschreven. Vervolgens vragen zij LinQue Consult om samen met hen deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de school. Gedurende 2 jaar zijn we betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de school. Onze begeleiding bestond uit:

  • Ondersteuning onderwijsontwikkelgroep met brainstormsessies, schoolbezoeken, schrijven beleidsplan en projectplan
  • Begeleiding van de projectleider bij formulering resultaten, coaching in de aansturing van de onderwijsontwikkelgroep en het monitoren van het proces
  • Inhoudelijke ondersteuning bij ontwikkelen van een handboek, het onderwijsconcept en doordenken van de consequenties voor de organisatie en leraren, het scholingsplan, beschrijving deelprojecten, ontwikkeling geïntegreerd lesaanbod, organisatie en uitvoering coaching
  • Training van leraren en begeleiding intervisiegroepen

Wat biedt LinQue

De LinQue-consultant kan breed ingezet worden bij de invoering van onderwijsvernieuwing. Zowel in de rol van projectleider of als procesbegeleider bij de onderwijskundige en de veranderkundige aspecten van een vernieuwing. Hierbij werken wij graag samen met een onderwijsontwikkelgroep die de uiteindelijke invoering op de school draagt.

Ook verzorgen wij specifieke studiedagen, trainingen en coaching binnen een groot veranderingstraject en ondersteunen wij bij de concrete uitwerking van projecten, thema’s, modules, geïntegreerd lesaanbod, gepersonaliseerd leren.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen