Loopbaanontwikkeling en loopbaanleren

We leven in een complexe en snel veranderende wereld. Leerlingen van nu zullen over 15 jaar beroepen uitoefenen die nu nog niet bestaan. Bestaande beroepen zullen wegvallen. Een leven lang leren is noodzakelijk geworden.
Daarnaast hebben leerlingen en deelnemers, anders dan vroeger een enorme keuzevrijheid om te bepalen welk beroep ze willen uitoefenen. Jongeren van vandaag kampen soms met keuzestress en houden liever zoveel mogelijk opties open. LOB kan een krachtig instrument zijn om de leerlingen te ondersteunen bij het maken van keuzes.  Door leerlingen te leren op grond van intrinsieke waarden (motievenreflectie) afgewogen keuzes te maken kunnen zij steeds beter vertellen wie ze zijn en waar hun kwaliteiten en ambities liggen (kwaliteitenreflectie). Daarnaast leren zij op welke manier zij deze kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen (loopbaansturing) en via welke route zij hun ambities kunnen realiseren (werkexploratie en netwerken).
LOB wordt daarom een steeds belangrijker onderdeel in de opleiding. Sommige scholen laten LOB de ruggengraat van hun onderwijs zijn en richten hun onderwijs zo in dat ze een loopbaangerichte leeromgeving creëren die bijdraagt aan de ontwikkeling van een (beroeps)identiteit van de leerlingen.

Uit de praktijk

Een vmbo in een grote stad wil gaan werken met een portfolio en het inrichten van driehoeksgesprekken tussen leerling, ouders en mentor. LinQue Consult heeft de school begeleid bij:

 • Het vormgeven van het portfolio met leeractiviteiten en LOB-opdrachten die zijn gericht op de principes ervaren, ontmoeten en bezoeken.
 • Het samen ontwikkelen van praktijklessen of aparte LOB-lessen met diverse beroepsbeoefenaren en oud-leerlingen.
 • Het mede inrichten van een curriculum, gericht op ervaren, ontmoeten en bezoeken, door bijvoorbeeld filminterviews, korte stages en bezoeken van diverse werkplekken.
 • Het ontwerpen van verwerkingslessen waarin de leerlingen ervaringen verwerken en reflecteren.
 • Het vormgeven van de portfoliogesprekken en driehoeksgesprekken met de mentor.
 • Het trainen van vaardigheden om deze gesprekken met leerling en ouders goed te laten verlopen, de LOB-competenties zijn hierbij uitgangspunt voor reflectie.

Wat biedt LinQue

Ondersteuning op onderwijskundig leiderschap van visie naar uitvoering:

 • Proces en veranderkundige begeleiding van schoolleiders, decanen en loopbaancoördinatoren bij het ontwikkelen van een visie op LOB en de implementatie hiervan in de school
 • Proces en veranderkundige begeleiding bij een loopbaangerichte leeromgeving  waarbij “LOB is van iedereen in de school” het uitgangspunt is, het curriculum en de vakken loopbaangericht ingericht worden. Ondersteuning bij het  vormgeven van dit proces
 • Het verbinden van LOB en aandacht voor burgerschap in de school
 • Het verbinden van buitenschools en binnenschools leren
 • LOB en ouderbetrokkenheid

Training en scholing gericht op integratie LOB in het curriculum:

 • LOB tijdens de vaklessen
 • Kleine (LOB) interventies in de les met een grote impact voor leren en ontwikkelen van de leerling
 • Plaats van de mentor/coach in LOB
 • Voeren van loopbaanreflectiegesprekken voor mentoren en of loopbaancoaches
 • Voeren van driehoeksgesprekken waarin ouders een belangrijke rol hebben in LOB
 • Inzetten van de 5 loopbaancompetenties in de les en in gesprekken

Ontwikkelen instrumenten:

 • Leerlijn LOB
 • LOB activiteiten in de school
 • LOB portfolio en een LOB dossier

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen