Werken met het flexrooster

Om beter aan te sluiten bij de gedifferentieerde vragen van leerlingen besluiten scholen te werken met een zogenaamd flexrooster. Op het rooster staan vaklessen en flexuren zoals stilteuren, vakstudie-uren en projecturen. In de vaklessen krijgen de leerlingen de kern van een vak aangeboden. Als zij extra uitleg willen, kunnen zij zich inschrijven voor een vakstudie-uur, een vorm van een flexuur. Leerlingen die de extra uitleg niet nodig hebben, kunnen zelfstandig of in groepjes tijdens de flexuren werken aan opdrachten of een extra vak volgen.

Van leraren vraagt dit een andere didactiek. In vaklessen, die meestal ook langer zijn dan de traditionele 50 minuten, dienen zij doelgerichte instructie, actieve verwerking en zelfstandig werken af te wisselen. Daarnaast staan zij stil bij wat de leerlingen zelfstandig kunnen oppakken in de flexuren. Binnen de sectie moet goed afgestemd worden hoe de specifieke vakstudie-uren vorm krijgen. Mentoren en coaches spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de keuzes van de leerlingen.

Uit de praktijk

Een school heeft een nieuwe visie op onderwijs ontwikkeld en wil o.a. de kernwaarde ‘regie’ werkelijk gestalte geven. Dat betekent dat zij de leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces willen geven en meer maatwerk willen bieden. Zij hebben besloten dat een variant van het flexrooster een goed middel is om deze visie verder vorm te geven. LinQue is gevraagd dit veranderproces te begeleiden. Hierbij spelen vragen een rol als:

 • Hoeveel keuzevrijheid willen wij de leerlingen bieden? Hoeveel uren is dat in het rooster?
 • Hoe begeleiden we de leerlingen bij hun keuzes?
 • Hoe worden de vaklessen ingevuld? Hoe vakstudieuren?
 • Hoe kunnen we doelgericht lesgeven en formatief handelen om zo de contacttijd zo goed mogelijk te gebruiken?

 

Wat biedt LinQue

 • De begeleiding van het MT bij de implementatie van deze verandering.
 • De begeleiding van de onderwijsontwikkelgroep die verantwoordelijk is voor de invoering van het flexrooster.
 • Meedenken over de inrichting van het gebouw en het rooster bij de invoering van flexuren.
 • Meedenken over de communicatie met collega’s ouders, leerlingen, andere externe partijen over de verandering in de school.
 • Het begeleiden van secties om het curriculum te ‘herordenen’, doelgericht te werken, activerende didactiek in te zetten en vakoverstijgende projecten uit te werken.
 • Verzorgen van trainingen over werken met een 80 minuten rooster.
 • Verzorgen van trainingen coachen bij keuzes maken met aandacht voor coachvaardigheden, begeleiden van keuze en het ontwikkelen van executieve functies.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen