De 5 interactiestappen voor leren

In het huidige onderwijs zijn we op zoek naar mogelijkheden om aan te sluiten bij behoeften van leerlingen, leerlingen te activeren en hun brede ontwikkeling te ondersteunen. De docent speelt daarin een cruciale rol. De 5 interactiestappen voor leren, een eenvoudig en doeltreffend model, biedt de docent houvast bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen in vrijwel alle situaties. Denk aan begeleiding en coaching van individuele leerlingen bij keuzes, van groepen leerlingen en tijdens de reguliere vaklessen. Het versterkt doelgericht leren, formatief werken bij docenten en het eigenaarschap bij leerlingen.

Uit de praktijk

Een brede VMBO heeft met ondersteuning van LinQue Consult een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd waarin eigenaarschap van leerlingen centraal staat. Hierna dient de volgende stap zich aan: de concrete vertaling naar het handelen van de docenten en het leren van de leerlingen waarbij keuzevrijheid en maatwerk gerealiseerd worden.

De school kiest ervoor op verschillende niveaus tegelijkertijd aan de slag te gaan met het implementeren van de nieuwe visie. Er wordt met ondersteuning van LinQue Consult een leerlijn executieve functies ontwikkeld. Deze komt terug in alle lessen en in de coachgesprekken met leerlingen. De professionalisering van docenten wordt opgepakt als het gaat om individuele coaching van leerlingen bij het maken van keuzes en brede persoonlijke ontwikkeling. Ook het realiseren van doelgericht en formatief werken in de vaklessen zijn een speerpunt binnen de onderwijsontwikkeling.

Bij al deze activiteiten staat het model van de 5 interactiestappen voor leren centraal. De 5 interactiestappen vormen een ruggengraat van de ontwikkelingen. Er ontstaat eenduidigheid en rust, zonder verlies van autonomie bij de docent.

 

Wat biedt LinQue

De 5 interactiestappen worden momenteel ingezet voor:

  • Het ontwikkelen van een (nieuwe) onderwijsvisie
  • Om meer leerbevorderende feedback te geven in de les en in coachgesprekken
  • Het leren van en met elkaar in (video)intervisie bijeenkomsten met docenten
  • Het observeren van lessen gericht op actievere en autonome leerlingen
  • Het ontwikkelen van coachvaardigheden
  • Het ontwikkelen van leerdoelgericht werken en formatief werken
  • Het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen

De 5 interactiestappen voor leren staan beschreven in een handzame publicatie. Het model is ondertussen vertaald naar instrumenten zoals een coachcirkel voor leerlingen en voor docenten, een kijkwijzer en een rubric voor docenten.

Bovenstaande activiteiten kunnen in overleg ook in een online vorm worden aangeboden.

Voor nog veel meer informatie klik hier.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen