Versterken van het pedagogisch klimaat

Petten af, jassen uit, spullen mee, huiswerk gedaan en smartphones in de mobieltjestas. Op veel scholen zijn er voor deze zaken heldere regels. Vaak samen opgesteld met de leerlingen. Bij een goed pedagogisch klimaat nemen de medewerkers en de leerlingen de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de regels.

Om lekker te kunnen leren en werken is een goed pedagogisch klimaat van belang. Een pedagogisch klimaat gaat natuurlijk niet alleen over het handhaven van regels. Ook over aandacht voor iedere leerling en medewerker, over de omgang met elkaar zodat er onderling vertrouwen kan ontstaan. Dit geeft rust in de school, zowel bij de leerlingen als bij het personeel.

Uit de praktijk

‘Bij Meneer Janssen mag je je pet ophouden.’ ‘Mevrouw Amrani zegt nooit iets over je jas.’ ‘Van Manen is hartstikke streng. Daar moet je uitkijken, vooral met je mobiel.’ Leerlingen weten binnen de kortste keren bij wie ze wat wel en wat niet kunnen doen. Regelmatig zijn de onderlinge verschillen in het handhaven van de schoolregels tussen de leraren groot. ‘Ik heb er last van dat mijn collega de leerlingen hun mobieltjes niet in de smartphonezak laat doen. Ik wil dat wel en het kost mij nu erg veel moeite om dit voor elkaar te krijgen. Wij hebben dit toch echt afgesproken.’

Veel scholen worstelen met deze en andere pedagogische afstemming tussen de leraren.
Werken aan pedagogisch klimaat vraagt om een continue afstemming tussen de collega’s over het hoe en waarom. Het gaat om elkaar leren begrijpen en van daaruit elkaar actief steunen, elkaar in verbinding aan kunnen spreken als een collega het even laat liggen of niet aankan. Hulp bieden, daar waar je denkt dat een collega dit kan gebruiken. Op die manier bouwen aan het pedagogisch klimaat, niet alleen ‘naar de letter van de wet’ maar vooral ‘in de geest van de wet’.

Wat biedt LinQue

LinQue herkent en erkent het belang van een goed pedagogisch klimaat op de school. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van scholen naar een verbetering hiervan. Daarbij richten wij ons zowel op de individuele leraar in de klas als op de samenhang in het pedagogisch handelen van de teamleden.

Centraal hierin staat dat zowel de leerlingen als de leraren zich gezien, gekend, en begrepen voelen. Relatie gaat voorop. Een respectvolle en professionele omgang met elkaar is de basis. Daarnaast is het van belang dat zowel de leraren als de leerlingen binnen de afgesproken kaders aan kunnen geven wat zij wel en niet willen. Dat maakt de kans op een gedeelde verantwoordelijkheid voor een goed leer- en leefklimaat groter. Waarschijnlijk zijn er dan niet veel regels nodig!

  • Coaching van individuele leraar in de klas
  • Teamcoaching gericht op gezamenlijke visie en afstemming in handelen ten aanzien van het pedagogisch klimaat
  • Videointeractiebegeleiding in diverse vormen

Daarnaast bieden wij specifiek ondersteunende diensten gericht op het pedagogische klimaat tijdens online lessen. Wij begeleiden docenten online, via observaties en coaching. Wij maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van observatietools. Deze begeleiding kan individueel maar ook met een groep docenten online plaatsvinden.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen