Formatief handelen

Formatief handelen is gericht op het zichtbaar maken van het leerproces, het actief hierbij betrekken van leerlingen en het volgen van de groei en ontwikkeling om zo sturing te geven aan het leren. Een eerste stap bij formatief handelen is het inzetten van formatieve toetsing waarbij vooral de manier van reflecteren op de uitkomsten met de leerlingen van belang is.

Een volgende stap is het formatief handelen van de docent tijdens de les. Hierbij gaat het om met grote regelmaat aanbieden van grote en ook veel kleine activiteiten gericht op het evalueren en reflecteren op de voortgang van het leren door leerlingen zoals formatieve werkvormen aan het begin en het einde van een les of aan de docent die in zijn begeleiding telkens met leerlingen vanuit een leerdoel reflecteert en feedback geeft op de aanpak en voortgang.

Hierna volgt het samen met collega’s in de vakgroep of een team ontrafelen van stappen in het leerproces, leerlijnen uitzetten en leerdoelen met daarbij horende succescriteria bepalen. Dit gaat gepaard met aanpassingen in didactiek en pedagogiek waar dat nodig is. Je gebruikt dus de kracht van het collectief om voor de leerlingen een krachtige, effectieve en opbrengstgerichte leeromgeving te ontwikkelen.

Uit de praktijk

Een school neemt contact op met LinQue Consult met de volgende vragen:

 • De leeropbrengsten zijn niet onvoldoende, maar matig. Hoe kunnen we deze verhogen?
 • De leerlingen worden geconfronteerd met veel toetsen en hun motivatie om harder te leren neemt niet echt toe. Moeten we nu nog meer gaan toetsen?
 • Docenten geven hun lessen en het lijkt alsof de urgentie voor betere prestaties niet wordt gevoeld.
 • De schoolleiding voelt wel voor een aanpak van formatief handelen, maar weet niet hoe je zoiets het best aan kunt pakken.

Andere vragen uit de praktijk:

 • Welke formatieve werkvormen zijn er voor de verschillende momenten in de les, offline en online?
 • Hoe kunnen we met rubrics het leren van leerlingen ondersteunen?
 • Hoe kan ik met kleine inspanning een beeld krijgen van de vorderingen van mijn leerlingen?
 • Hoe kunnen leerlingen met rubrics op hun eigen leerproces reflecteren?
 • Hoe maken we de leerdoelen zichtbaar en hoe kom ik daarop terug?
 • Hoe geef ik zodanig feedback dat de leerling hiermee aan de slag kan?
 • Werken met een portfolio, hoe doe je dat?
 • Formatief handelen online: hoe doe je dat?

Wat biedt LinQue

De LinQue consultant onderzoekt en concretiseert samen met schoolleiders en docenten de vragen die spelen. Er zijn verschillende acties mogelijk, zoals:

 • LinQue voert een review uit om de situatie in kaart te brengen hoe het leren en de leerresultaten op dit moment tot stand komen.
 • LinQue verkent samen met het team de mogelijkheden van formatief werken.
 • LinQue ondersteunt en coacht vakgroepen en teams bij het inrichten van het werken met leerdoelen en succescriteria.
 • LinQue voert lesbezoeken, met en zonder video, uit gericht op ontwikkeling in het kader van formatief handelen.
 • LinQue verzorgt een training met als thema formatief handelen.

Bovenstaande activiteiten kunnen in overleg ook online worden aangeboden.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen