Individuele coaching

Het is van belang dat docenten en hun leidinggevenden steeds ‘bij de tijd’ blijven door talenten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie. Daarnaast kan er sprake zijn van meer persoonlijke gerelateerde vraagstukken die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. In deze gevallen is het inzetten van een coach effectief bij de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling.

Uit de praktijk

Vragen die LinQue Consult voorgelegd krijgt uit de praktijk:

  • Hoe houd ik orde in de klas en zorg ik ervoor dat mijn leerlingen zich aan de afspraken houden?
  • Hoe kan ik leerlingen activeren en het denkwerk meer bij leerlingen leggen?
  • Hoe motiveer ik leerlingen en houd ik ze ‘bij de les’?
  • Loopbaanvragen bij docenten en leidinggevenden
  • Hoe voer ik een lastig gesprek met mijn medewerker?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team gemotiveerd blijft in ons veranderingsproces op schoolniveau?
  • Hoe kan ik de verantwoordelijkheden daar laten waar ze thuishoren?
  • Hoe krijg ik meer grip op de balans tussen werk en privé?
  • Hoe kan ik mijn online lessen op een effectieve en activerende manier aanbieden?
  • Hoe kan ik online al mijn leerlingen bedienen?

Wat biedt LinQue

Bij individuele coaching coachen wij op contact en met contract. We starten bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de gecoachte. Wat is nodig om met plezier te werken en daarbij kwaliteit te leveren? Wat zijn de eigen drijfveren en ambities? Welke belemmeringen of uitdagingen ervaart de gecoachte? We zien deze persoonlijke en professionele ontwikkeling in het licht van de doelen die de organisatie aan de gecoachte stelt?

We werken met een contract, waarin de leidinggevende en de medewerker leerdoelen formuleren over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. De medewerker rapporteert zelf over zijn eigen ontwikkeling aan de leidinggevende. Dit geeft ons als coach ruimte om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de medewerker, waardoor deze de veiligheid ervaart om optimaal te kunnen leren. De coach observeert en deelt de observaties met de gecoachte. Waar nodig geeft de coach feedback en gerichte adviezen en wordt mogelijk een koppeling gemaakt met relevante theorie.

Eén van de instrumenten die wij hierbij inzetten is Intodrives. Met Intodrives worden de persoonlijke drijfveren in het werk verhelderd. Desgewenst kunnen video-opnames van de medewerker in de eigen werksituatie worden gemaakt en besproken.

Individuele coaching bieden wij ook online aan. Zowel persoonlijke coaching als coaching ter versterking van het (online) lesgeven. De adviseur kan de les desgewenst online bijwonen en aan de hand van de doelen nabespreken.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen