Motivatie en eigenaarschap

School is saai, een uitspraak van veel leerlingen. School staat al lang niet meer op de eerste plaats. Leerlingen zijn minder gemotiveerd en richten hun aandacht liever op andere zaken dan leren, geven docenten aan. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd raken en zelfs eigenaarschap tonen voor hun eigen leren? Veel scholen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Eén antwoord is er niet maar er is wel een aantal zaken waardoor leerlingen met meer motivatie aan de slag gaan. Gras groeit niet harder door eraan te trekken. Van belang is een leeromgeving te bieden waarin leerlingen invloed hebben op de leerinhouden, uitgedaagd worden en verbinding ervaren. Een zekere mate van autonomie, invloed, blijkt belangrijk voor de motivatie. Dat kan gaan om keuzes in wat je leert, hoe je leert, met wie je leert, waar je leert, wanneer je leert en hoe je aantoont dat je de leerdoelen behaald hebt.

Ook online lesgeven heeft een bijdrage geleverd aan wat zelfstandigheid doet met leerlingen. Zo geven leerlingen bij de online lessen aan dat ze het fijn vonden in hun eigen tempo en op hun eigen manier aan het werk te gaan. Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken en op het eerste gezicht zelf veel oppakken hadden baat bij de online lessen. Zij genieten ervan dat ze zelf voor een groot deel kunnen bepalen wanneer ze wat doen en hoe ze de opdrachten uitwerken.  Uit onderzoek blijft dat leerlingen gemotiveerder zijn als er een beroep wordt gedaan op hun autonomie.

 

Uit de praktijk

Een school biedt de leerlingen meer keuzevrijheid om zo het eigenaarschap te vergroten.
De leerlingen kunnen in de lesweek ervoor kiezen vakken wel of niet te volgen en de leerlingen bepalen samen met hun coach hun eigen leerroute. Samen zoeken zij uit aan welke leerdoelen ze gaan werken, wanneer en hoe ze dat doen.

Wekelijks hebben de leerling en de coach een gesprek over de voortgang. Leerlingen werken zelfstandig aan taken en opdrachten en volgen waar nodig lezingen, praktijklessen of krijgen individuele uitleg. Wekelijks heeft het team dat aan een leerjaar lesgeeft overleg over hun onderwijsaanbod. Dit stemmen zij enerzijds af op een bestaande leerlijn en anderzijds op de vragen die uit de coachgesprekken naar voren komen.

 

Wat biedt LinQue

Een dergelijk concept vraagt een enorme omslag in denken en werken van docenten. LinQue Consult denkt mee bij het ontwikkelen van een basiscurriculum en hoe daar flexibel mee om te gaan. Wat is wenselijk en mogelijk binnen de organisatie van de school? Hoe breed kan het aanbod in keuzes voor leerlingen zijn en hoe geven we dat vorm in het rooster?

LinQue Consult leidt de coaches op die een belangrijke rol spelen in het begeleiden van de leerlingen bij de keuzes die ze maken en de leerdoelen waar ze aan werken. Ook trainen en coachen wij de vakdocenten die vanuit een heel nieuw perspectief hun vak vormgeven.

LinQue Consult biedt scholen advies en ondersteuning bij het online lesgeven en wat dit betekent voor de motivatie en eigenaarschap van leerlingen. Hoe richt je je lessen in dat leerlingen die het zelf kunnen ook zelf aan de gang kunnen en wat doe je met leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen en die juist extra ondersteuning nodig hebben.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen