Leidinggeven zonder macht

Leidinggeven in een organisatie is niet alleen voorbehouden aan leidinggevenden in de lijn; ook aan beleidsmedewerkers, HR-functionarissen, vakgroepvoorzitters, zorgcoördinatoren, leerjaarcoördinatoren, trekkers van een onderwijsontwikkelgroep of werkgroep en anderen. Zij ‘zitten’ dan wel niet in de lijn, maar zijn wel bepalend voor het reilen en zeilen van een onderwijsorganisatie.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Uit de praktijk

Zet onze functionarissen in hun kracht. Ondersteun hen in het helder krijgen van taak en/of opdracht. Bespreek met hen hoe zij kunnen sturen zonder macht. Ontwikkel hun leidinggevende capaciteiten en hun bewustzijn om in de omgeving van werken van invloed te zijn.

Denk bij functionarissen aan leerjaarcoördinatoren, vakgroepleiders, zorg- en stagecoördinatoren, ontwikkelaars van nieuw onderwijs en LOB.

Wat biedt LinQue

In samenspraak met directbetrokkenen, dat zijn de leidinggevende(n) en de betreffende medewerkers, worden de ontwikkelwensen in kaart gebracht. Daarbij is er oog voor de leerdoelen van de medewerkers en de vorm, waarbij het laatste ook kan bijdragen aan de versterking van de organisatie.

Een mogelijk aanbod is gebouwd rondom drie leerlijnen:

 1. De veranderende rol
  Wat betekent het om een … te zijn? Hoe verhoud ik mij ten opzichte van de leidinggevende en mijn collega’s? Wie ben ik in rol als …?
 2. Leiderschap ontwikkelen
  Hoe neem ik mijn positie in als …? Hoe geef ik leiding? Hoe ga ik om met anderen? Hoe ga ik om met ‘gedoe’? Hoe stem ik af met de leidinggevende?
 3. Werken aan mijn opdracht als …
  Hoe werk ik resultaatgericht? Hoe ga ik planmatig aan de slag met mijn directe collega’s? Hoe werk ik aan draagvlak en organiseer ik een inspirerende omgeving voor mijn collega’s?
  Een traject kan bestaan uit een aantal werkbijeenkomsten al dan niet gecombineerd met supervisie (in kleine groepen) en intervisie. Een feestelijke afsluiting gericht op het delen van de resultaten is een logisch onderdeel van het traject.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen