Leren van en met collega’s

Het leren van en met elkaar zit in het DNA van LinQue Consult. Wij zien het gezamenlijk nadenken en ervaren, het gezamenlijk vormgeven en het gezamenlijk experimenteren als essentieel ingrediënt van ontwikkeling. Zowel voor het individu als voor de organisatie als geheel.

Dit geeft vooral nieuwe inzichten, creëert verfrissende nieuwe aanpakken en geeft vooral ook plezier. Al mag het wat ons betreft ook soms even schuren. Wrijving geeft glans! Onderzoek toont niet voor niets aan dat organisaties die het onderling leren goed verankerd hebben, succesvoller zijn dan organisaties die dit veel minder voor elkaar hebben. Wij faciliteren dit leren van en met elkaar op diverse manier binnen organisaties.

Uit de praktijk

Binnen een school willen de vakgroepvoorzitters intervisie opzetten over de wijze waarop zij hun taak goed uit kunnen voeren. Drie tot vier keer per jaar komen zij bij elkaar om samen te sparren over successen en uitdagingen. Iedereen haalt en brengt kennis en ervaring. De LinQue consultant voegt ‘just enough’ en just in time nieuwe kennis, inzichten en aanpakken toe. Zo ontstaat een dynamische leeromgeving die door de deelnemers als plezierig én praktisch wordt ervaren.

Hoe krijgen wij als leerkrachten meer synergie in de lessen. Sparren over leerdoelen, doelgroep, maatwerk en eigenaarschap geeft nieuwe inzichten en energie! Leerkrachten bereiden daartoe in didactische leer-/werkbijeenkomsten samen lessen voor. Niet alleen het delen van lesopbouw en werkvormen komen hierbij aan de orde, maar vooral het creatieve proces om de didactische aanpak zoveel mogelijk toe te spitsen op de leerlingen.

 

Wat biedt LinQue

  • Begeleiden van intervisie o.a. met leerkrachten, vakgroepvoorzitters, directies, besturen.
  • Het opzetten van professionele leergemeenschappen (PLG) voor diverse doelgroepen.
  • Supervisie in groepen.
  • Coaching on the job van teams tijdens werkbijeenkomsten.
  • Opleiden van professionals binnen de organisatie om zelf leiding te geven aan leer- en ontwikkelprocessen.
  • Coachingstrajecten van professionals binnen de organisatie om het lerend vermogen van de organisatie nog beter leren te organiseren.
  • Online begeleiden van intervisie en leergemeenschappen, online coaching en professionalisering.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen