Managementdevelopment

De manier van leidinggeven is bepalend voor het succes van een organisatie. Dat betekent dat het van belang is met regelmaat stil te staan bij hoe wij leiding geven aan deze instelling als het gaat om de staande organisatie en hoe wij aanstormende en beginnende leidinggevenden professionaliseren.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Uit de praktijk

Men is tevreden over de structuur van de organisatie en toch…

De bestuurder van een onderwijsorganisatie vraagt LinQue Consult te ondersteunen bij het versterken van de samenwerking op de verschillende niveaus binnen de organisatie: tussen de directeuren, binnen het managementteam van directeuren en afdelingsleiders en tussen afdelingsleiders op de afzonderlijke locaties. Daarnaast is er behoefte om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan met het uitdenken van de koers van de organisatie in relatie tot de omgeving en de nabije toekomst en vervolgens met het dragen en uitdragen van deze koers. Bovendien is het zaak om in gezamenlijkheid te werken aan het versterken van het leiderschap in de organisatie.

Werken met high potentials, beginnende leidinggevenden.

Leidinggeven is een uitdagende taak. Van onderwijsorganisaties krijgen we de vraag om aan de slag te gaan met high potentials, leidinggevenden beginnend en ervaren waarbij de laatsten geconfronteerd worden met een andere invulling van de taak, bv. van hoofdzakelijk operationeel naar meer tactisch en strategisch handelen.

Wat biedt LinQue

In samenspraak met opdrachtgever en de betrokkenen brengen we de leerbehoeften in kaart in relatie tot de context. Dat leidt tot uiteenlopende invullingen van een md-traject. Voor de hand liggende thema’s die aan de orde komen zijn:

  • De visie op leidinggeven
  • De balans tussen sturen en ondersteunen
  • Rolmodel zijn, wat betekent dat
  • Versterken sociaal kapitaal
  • Ondersteunen van opbrengstgericht werken
  • Onderwijsontwikkeling: hoe pak je dat aan?

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen