Lerende organisatie en professionele cultuur

In een school die functioneert als lerende organisatie nemen professionals én de verantwoordelijkheid voor hun eigen taken én de verantwoordelijkheid voor het geheel van de organisatie. Sleutelbegrippen hierin zijn taakvolwassenheid en eigenaarschap. Kritische reflectie op de eigen en gezamenlijke praktijk, samen op denken en ontwikkelen zijn vanzelfsprekende activiteiten in een lerende organisatie. Collega’s staan samen voor het reilen en zeilen van de school. Er heerst professionele cultuur met aandacht voor opbrengsten en rendementen én voor hoe deze samen tot stand komen.

Uit de praktijk

‘Wij willen als MT dat de vakgroepen meer als professionele leergemeenschappen gaan functioneren.’

Onderdelen van een mogelijke aanpak van LinQue Consult:

  • Werken aan een gezamenlijk beeld van en visie over het fenomeen professionele leergemeenschap in het MT
  • In het MT leren als een professionele leergemeenschap
  • Het organiseren van een driejaarlijks knooppunt, waarin MT en vakgroepvoorzitters samen, als PLG, sparren over essentiële vraagstukken in de school
  • Het trainen van vakgroepvoorzitters en het begeleiden van intervisie over hoe zij van hun vakgroep meer een PLG kunnen maken
  • Het ondersteunen naar behoefte aan de vakgroepen zelf

Dit proces is onder andere gericht op het opleiden van voldoende collega’s in de school die het proces van gezamenlijk leren kunnen begeleiden. Samen met LinQue Consult zet het MT in op de ontwikkeling van een professionele cultuur.

Wat biedt LinQue

  • Een gerichte aanpak op parallelle niveaus om het lerend vermogen van de school te vergroten
  • Training on the job van MT, vakgroepen etc.
  • Intervisiebijeenkomsten
  • Individuele coaching

De kern van het werken aan een lerende organisatie is het creëren van ontmoetingen tussen betrokkenen en van het goede gesprek. In tijden van corona onderzoeken we in samenspraak met de opdrachtgever of en welk deel van bovenstaande activiteiten online kunnen worden uitgevoerd.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen