Onderwijskwaliteit review

Iedere school wil het beste onderwijs bieden. Om de kwaliteit op peil te houden is het zaak om met regelmaat ‘vinger aan de pols te houden’. Dat kan onder andere met een audit of een review. Scholen vragen vaak ondersteuning bij het in kaart brengen van de kwaliteit van het onderwijs of dit nu vanuit de eigen ambitie of vanwege een onvoldoende beoordeling van de onderwijsinspectie is.

De vragen zijn: zijn we in control, is onze basis (nog) op orde, aan welke knoppen kunnen we draaien om de kwaliteit te verbeteren of te borgen?

In deze tijden van corona denken we graag met mee over een online invulling van een onderwijsreview.

Uit de praktijk

Wat de aanleiding ook is, een review start met een gesprek met de schoolleiding om de focus of onderzoeksvraag te bepalen. Vervolgens wordt een reviewteam samengesteld met een aantal docenten uit de school en, als de school dit aandurft, een paar leerlingen. De LinQue consultant neemt de procesbegeleiding op zich en ondersteunt het reviewteam bij hun werk.

In de eerste bijeenkomst bepaalt het reviewteam welke lessen bezocht worden, waar dan opgelet wordt en met welke leerlingen, ouders, docenten en ondersteuners ze in gesprek gaan. Ze stellen vragen op voor de gesprekken en bepalen wie met wie de gesprekken voert. Leerlingen en docenten functioneren in het reviewteam als gelijken. In de interviews liggen de laatste twee vragen vast. Welk advies wil je de schoolleiding geven? En wat wil je zeggen dat je nog niet hebt gezegd?

Op de reviewdag is het hard werken. Een groot aantal lessen wordt bezocht, vele gesprekken worden gevoerd. Tussendoor deelt het reviewteam de bevindingen. De voorlopige conclusie deelt het reviewteam met de schoolleiding. Tijdens de nabespreking legt het reviewteam alle bevindingen bij elkaar, komt tot een samenvatting en een aantal (directieve) aanbevelingen. Daarnaast geeft zij ook aan welke kwaliteit de school heeft om te kunnen werken aan de aanbevelingen.

Aan het einde van deze bijeenkomst presenteert het reviewteam de bevindingen aan het team met een powerpoint, waarbij het meest ideale situatie is dat de leerlingen en de docenten zelf het verhaal vertellen. Het team kan diezelfde middag hier nog over doorpraten en aangeven welke aanbevelingen zij zouden willen aanpakken. Desgewenst levert het reviewteam nog een schriftelijke rapportage op aan de schoolleiding.

De uitvoering van de review omvat slechts twee dagen in een tijdsbestek van maximaal een week.

Wat biedt LinQue

De kracht van de LinQue-aanpak van de review is:

  • De focus van de review wordt bepaald door de schoolleiding;
  • Actieve betrokkenheid van medewerkers en leerlingen in het reviewteam;
  • Binnen een tijdsbestek van enkele dagen is er een helder plaatje van de stand en gang van zaken en de voor hand liggende aanbevelingen;
  • Brede scoop van kijken tijdens review (lessen, leerlingen, ouders, docenten);
  • Herkenbare bevindingen en gedragen uitkomsten door actieve betrokkenheid van medewerkers en leerlingen.

Een docent in het reviewteam kijkt terug: ‘Dit zouden we vaker moeten doen. Ik leer hier zoveel van en het is ook leuk om te doen’. Betrokken leerlingen zeggen: ‘Ik krijg alleen maar meer respect voor de docenten.’ En de schoolleiding geeft aan: ‘Ik krijg veel handvatten om mee aan de slag te gaan.’

Kort gezegd levert LinQue de procesbegeleiding (facilitering) en zorgen we ervoor dat de review administratief en in de voorbereiding op orde is, dat de school de mensen bij elkaar brengt om de review uit te voeren en dat er een resultaat wordt opgeleverd waarin de bevindingen en de aanbevelingen een plek krijgen. Het werken aan de review met docenten en leerlingen maakt dat de uitkomsten herkend en erkend worden door de betrokkenen en daardoor een duurzaam effect heeft.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen