Onderwijskwaliteit lesbezoeken en vlootschouw

De missie van iedere school is het bieden van het beste onderwijs. Het beste onderwijs bieden betekent met regelmaat ‘vinger aan de pols houden’. Dat kan met lesbezoeken of flitsbezoeken. Van de schoolleiding wordt verwacht dat zij zicht heeft op de kwaliteit van de lessen en ervoor zorgt dat de kwaliteit op orde blijft.

Uit de praktijk

Centrale vraag: is de kwaliteit van de lessen op orde? Deze vraag wordt ons voorgelegd in het kader van:

  • Onderwijsvernieuwingen zoals flexibilisering en 80-minutenrooster. Voldoen we nog aan de inspectienorm van een goede les?
  • Vinger aan de pols. We hebben het gevoel dat de kwaliteit van de lessen niet op peil is. Hoe kunnen we hier een realistisch beeld van krijgen en dat ook goed onderbouwen? De onderbouwing zou ons helpen om urgentiebesef bij de docenten en het team te creëren en daarmee de motivatie voor onderwijsontwikkeling te vergroten.
  • Werken aan basiskwaliteit. Breng samen met ons de kwaliteit van de lessen op orde in het kader van een herstelopdracht. Dit is vaak onderdeel van een review.
  • We hebben eerste ervaring opgedaan met afstandsonderwijs en willen graag een kwaliteitsslag maken. Hoe doen we dat?

Wat biedt LinQue

Onze visie is dat het systematisch en doelgericht observeren en het voeren van gesprekken met docenten een belangrijk onderdeel is van het in kaart brengen en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het observeren van lessen doen we bij voorkeur samen met een leidinggevenden. Zo ontstaat er eigenaarschap en expertise bij de leidinggevenden en omdat twee meer zien dan één.

Het uitvoeren van lesbezoeken kan live en online. Hiertoe hebben we ook een online tool waarmee we snel en effectief de bevindingen/feedback kunnen delen met de docenten.

 

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen