Van visie naar realisatie

Scholen zoeken en pakken de ruimte om vanuit eigen beelden hun onderwijs gestalte te geven. Het start met het formuleren van een gedragen visie. Maar dan … hoe vertaal je de visie naar de dagelijkse praktijk van het onderwijs. De visie realiseren heeft gevolgen voor alle betrokkenen in de school. Meestal een structuur- én een cultuurverandering! Het adagium daarbij is mensen uitdagen en met elkaar zoveel mogelijk laten vormgeven vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid. Binnen de huidige wet- en regelgeving en het waarderingskader van de inspectie hebben scholen veel ruimte om eigen accenten te leggen en die concreet te maken in de onderwijspraktijk.

Uit de praktijk

Vragen die LinQue Consult voorgelegd krijgt uit de praktijk:

  • Hoe komen we tot een gedragen visie die we ook gaan leven met elkaar?
  • Welke ruimte hebben we en nemen we?
  • Hoe vertalen we de ambities naar de praktijk?
  • Als we de basis niet op orde hebben, is het dan wel verstandig deze vernieuwing aan te gaan?
  • Hoe kan ik mijn team meekrijgen in deze verandering?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team gemotiveerd blijft in het veranderingsproces op school?

Wat biedt LinQue

Bij visietrajecten starten we vanzelfsprekend met het gesprek met de leiding en direct daarna worden medewerkers uit de school betrokken in dit proces. Dit kan, afhankelijk van de grootte van de school, een regiegroep of het hele team zijn. Een belangrijke stap is het aanblazen van de inspiratie bv. in het gesprek te gaan met externe stakeholders, scholen te bezoeken, te lezen. Met als doel bouwen aan gezamenlijke beelden.

Als de eerste schetsen op de diverse terreinen van het onderwijs, de organisatie, HRM, het leiderschap en/of de kwaliteitszorg uitgetekend en omarmd zijn, ondersteunen we de implementatie. We zetten daarbij methodieken in zoals ‘muurtje bouwen’, design-decision-making, backward mapping, scrum. Steeds gericht op het realiseren van kleine en haalbare doelen van schoolleiding en medewerkers.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen