Talentontwikkeling

Voor scholen die willen inzetten op talentontwikkeling van leerlingen, flexibilisering van het onderwijs, het bieden van maatwerk, het zichtbaar maken van talenten op het diploma is het belangrijk dit te zien als een parallel proces.

Hoe wil je talenten van leerlingen naar boven halen als je dat niet ook bij je docenten doet? Hoe wil je leerlingen hierin begeleiden, hoe wil je docenten aanspreken op hun talent? Hoe past het buitenschools leren in deze visie van leerlingen en docenten? In welke mate kijk je over de eigen muren heen? En dan: hoe wil je je onderwijs hierop inrichten? Hoe ga je actief de talenten van leerlingen en docenten versterken? Hoe ga je met en van elkaar leren? Het vraagt om visieontwikkeling, het vraagt iets anders van HR, het vraagt om andersom organiseren! Het gaat een verandering brengen in het personeelsbeleid, het mentoraat, en het onderwijs.

Hoe meer talenten op scholen boven tafel komen en worden benut, hoe leuker het wordt. Een school wordt beter als docenten elkaar opleiden, als docenten leerlingen vragen naar hun talenten en hen daarbij ondersteunen en als schoolleiders het werk verdelen in portefeuilles naar hun kwaliteiten.

Uit de praktijk

Voor de VO Raad begeleidt LinQue netwerken Recht Op Maatwerk. Deze netwerken bestaan uit scholen die keuzevrijheid aan leerlingen bieden om onderwijs op maat te volgen. Zij versnellen vakken, volgen meer vakken of sluiten vakken op een hoger niveau af. Dit kan ook betekenen dat leerlingen masterclasses volgen op het HBO of de Universiteit. Deze leerlingen raken hierdoor erg gemotiveerd voor school en hun eigen ontwikkeling. De scholen hebben de leerlingen goed in beeld, weten wat ze kunnen, weten of ze het extra werk aankunnen en wat ze ervoor over hebben. De leerlingen hebben de regie, zij doen het.

In het parallelle proces ontwikkelen docenten tegelijkertijd hun talenten voor bijvoorbeeld coachen, voor het ontwikkelen van een nieuw curriculum, voor het bieden van uitdagend onderwijs, voor het geven van masterclasses, voor het aansturen van projectgroepen, het delen van good practices, het meedenken in de visieontwikkeling.

Ook zijn er scholen die werken met talentrichtingen. LinQue heeft een school vanaf de start begeleid bij het ontwikkelen van talentrichtingen voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot 4, 5, 6, waarbij niveau doorbrekend wordt gewerkt. Iedere leerling begon in leerjaar 1 met het volgen van twee uur per week van talentrichtingen. Hiervoor is een visie ontwikkeld, zijn er programma’s geschreven voor alle leerjaren en is het gebouw hierop aangepast. Zowel leerlingen als docenten vinden dit zeer inspirerend.

Diverse scholen hebben het plusdocument toegevoegd aan het diploma als leerlingen extra prestaties halen (niet alleen op school, maar ook buiten school).

Wat biedt LinQue

  • Visie ontwikkelen op talent, schrijven van een beleidsstuk
  • Talentgericht coachen van docenten, schoolleiding
  • Begeleiden van scholen bij maatwerk, invoeren Plusdocument
  • Loopbaanbegeleiding voor docenten
  • De NOVO-opleiding voor procesbegeleiders, waardoor docenten en schoolleiding zelf vorm kunnen geven aan hun schoolontwikkeling
  • De opleiding van LinQue en B&T waarbij scholen worden opgeleid om de eigen vernieuwing in de school vorm en inhoud te geven
  • Vormen opzetten van leren van en met elkaar
  • Visie ontwikkelen om leerlingen in te zetten bij het onderwijs in bijvoorbeeld: onderzoek naar de kwaliteit, leerling peer groepen, visieontwikkeling door leerlingen enz.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen