Brede heterogene onderbouw

Iedere vo-schoolcarrière begint in de brugklas. Het streven, ook van de rijksoverheid, is iedere leerling de brugklas te bieden waar hij of zij het meest bij gebaat is. Dat kan een categorale brugklas van 1 jaar zijn, een dakpan-brugklas of een heterogene brugklas met vmbo-, havo- en vwo-leerlingen gedurende 2 of 3 jaar.

Scholen hebben verschillende argumenten om de brede heterogene onderbouw te versterken of uit te breiden. Leerlingen met verschillende maatschappelijke en sociale achtergronden ontmoeten elkaar en leren samen. De keuze voor een bepaalde richting en een bepaald niveau wordt uitgesteld. Leerlingen kunnen een onderwijsaanbod volgen waarin aandacht is voor theorievakken en voor praktijkvakken. Ook krimp van het aantal leerlingen kan een aanleiding zijn om de brede heterogene onderbouw te versterken.

Uit de praktijk

Bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs spelen er allerlei vragen bij ouders waaronder wel of niet naar een homogene of heterogene brugklas.

‘Onze dochter kan naar het gymnasium. Is een categoraal gymnasium dan de plek voor haar? Of is een leeromgeving met meer diversiteit niet beter?’

‘Als ik onze zoon vraag naar zijn dag op school, vertelt hij wat er allemaal in de pauzes is gebeurd … voetballen en zo! Over het leerwerk hoor je hem niet zo snel. Hij laat nog niet zien wat hij wellicht echt in huis heeft. Wij overwegen hem daarom naar een school sturen met een brede heterogene onderbouw.’

Scholen die kiezen voor een brede heterogene brugperiode staan voor een aantal uitdagingen. Te denken valt aan:

  • Aanscherpen van de visie en missie
  • Een keuze maken op basis van concurrentie met andere scholen in de regio
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingsproces
  • Het ontwikkelen van een nieuwe/herziene schoolorganisatie
  • Professionalisering van het personeel bij: curriculumontwikkeling, ontwikkelen van maatwerk, begeleiden van heterogene groepen, ontwikkelen van summatieve en formatieve toetsing, aanpak van LOB

Wat biedt LinQue

LinQue Consult begeleidt scholen op alle genoemde aspecten. Samen met de scholen geven wij het proces van ‘richten, inrichten en verrichten’ vorm. We denken mee, adviseren, begeleiden processen en verzorgen trainingen. We doen dit vanuit de visie van de lerende organisatie. Alle hersenen doen mee. Geen eenrichtingsverkeer, maar samen ontwerpen en uitvoeren. We werken graag vanuit kaders die richtinggevend zijn. Wij staan een projectorganisatie voor met een regiegroep en diverse werkgroepen. Deze werken wat ons betreft vanuit SMART omschreven opdrachten en volgens de principes van een professionele leergemeenschap. Deelnemers krijgen de ruimte om naar hun interesses en talenten te participeren. Daarmee kunnen zij parallel aan het proces van de leerlingen hun eigen groei vormgeven!

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen