Onderwijssafari flexibele leerroutes 22-23

Nieuwsgierig naar hoe andere scholen flexibilisering van onderwijs aanpakken? Neem dan deel aan de onderwijssafari flexibele leerroutes. Een laagdrempelige manier om verdiepend kennis te maken met het waarom, hoe en wat van implementeren van flexibele leerroutes!

We nodigen leidinggevenden, projectleiders en kartrekkers uit die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling of implementatie van meer maatwerk in hun onderwijs via flexibele leerroutes.

Met de deelnemers maken we een safari langs de betrokken scholen. Ieder van de deelnemers heeft daarmee een keer de anderen op bezoek in zijn/haar school. Voorafgaand van het bezoek geeft hij/zij een beschrijving ter voorbereiding met daarin een vraag die op dat moment speelt binnen de school en een eerste reflectie daarop. Op locatie wordt de vraag systematisch besproken door de groep en begeleid door ons, waarin wij ook een perspectieven vanuit theorie en/of onderzoek toevoegen. Ieders vraag en context staat een ochtend centraal. Het gesprek richt zich op het leidinggeven aan de verandering in het onderwijs met de systematiek van peer consultancy. Het gesprek kan focussen op een veranderkundige vraag (wat is mijn rol, hoe houd ik betrokkenheid vast, hoe maak ik van een kleine een grotere beweging?) en/of juist vanuit een maatwerkvraag (wat gaat dit onze leerlingen opbrengen, wat betekent maatwerk voor onze docenten?).

Kortom in gesprek op locatie met gelijken die aan vergelijkbare ambities werken om kansengelijkheid te verbeteren!

Een reactie van een deelnemer aan de onderwijssafari 21-22: ‘Ik ben van nature geneigd om snel in oplossingen te denken, maar dat is niet altijd de beste route. Ik heb geleerd om meer de tijd nemen, langer op mijn handen te blijven zitten.’
Lees hier meer over ervaringen van deelnemers aan de safari 21-22.

Reisleiders: Caroline Offerhaus van B&T en Erica ter Wee van LinQue Consult.

Er is ruimte voor deelname van 4-8 scholen. De safari bestaat uit 5-6 bijeenkomsten afhankelijk van het aantal deelnemende scholen. Op 14 oktober is er een korte kennismakingsbijeenkomst, daarna volgen de bezoeken aan de verschillende scholen. Bij 6 of meer scholen sluiten we het traject af met een afsluitende bijeenkomst.

Kosten € 1.750,- per school.

Er is voor iedere deelnemende school ruimte voor twee deelnemers. Door samen op safari te gaan, sta je samen sterk om jullie ervaringen de eigen school in te brengen.

Data vrijdagochtend: 14 oktober 2022 (startbijeenkomst in Houten), 11 november 2022, 9 december 2022, 13 januari 2023, 17 februari 2023, 10 maart 2023 (reserve)

Opgeven kan bij Roos Hagdorn tot uiterlijk 23 september.