Coachen met de 5 interactiestappen voor leren

Vanwaar een nieuw boek: ‘Coachen met de 5 interactiestappen voor leren’?

Jannie en Wim geven aan dat er steeds meer vragen van scholen kwamen om docenten coachingsvaardigheden te leren. Enerzijds omdat steeds meer scholen maatwerk willen leveren aan leerlingen en leerlingen keuzemogelijkheden willen bieden en anderzijds omdat hun onderwijsontwikkeling een meer coachende houding van docenten vraagt waar ze expertise in willen laten ontwikkelen. We merkten dat ons eerste boek ‘De 5 interactiestappen voor leren’ een pracht basis is om het leren in de gewone les effectiever te maken, maar dat dat boek te weinig ingaat op de specifieke vaardigheden die met coachen te maken hebben. Daarnaast bleek dat er geen boek is over coachingsvaardigheden in een onderwijssetting.

Op de website www.vijfinteractiestappen.nl zijn al tal van documenten over toepassingen van het model van ‘De 5 interactiestappen voor leren’ gratis te downloaden. Dit bleek niet voldoende, omdat we een structuur en heldere opbouw nodig hadden, geeft Jannie aan. Nu hebben we een behoorlijk compleet boek over coachingsvaardigheden met tal van praktijkvoorbeelden.

Inmiddels hebben we een basiscursus coachingsvaardigheden ontwikkeld van 5 middagen. Deze bieden we ook aan als een train-de-trainers-cursus, waarbij we docenten opleiden om deze cursus daarna binnen de eigen school te geven. Inmiddels zijn er enkele scholen die dit opgepakt hebben. Het is fantastisch om te zien hoe docenten dan groeien in die vaardigheden en ook heel goed in staat zijn om collega’s de basisvaardigheden te leren. Zo ontwikkel je de benodigde expertise als school zelf en dat is wat wij het liefste doen. Onszelf overbodig maken daar waar dat kan.

In het boek zijn aparte hoofdstukken opgenomen over toepassingen voor LOB-gesprekken, uitleg over executieve functies en de coachende houding in een gewone les. Daarnaast zijn er bijlagen toegevoegd met voorbeeldvragen en creatieve manieren om gespreken te voeren.

Het eerste en het tweede boek zijn te bestellen op de website www.vijfinteractiestappen.nl

Voor meer informatie over de toepassing van het model en de verschillende trainingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Wim Bos tel. 06 10 34 73 68 of wimbos@linqueconsult.nl
Jannie Steegenga tel. 06 10 89 73 82 of janniesteegenga@linqueconsult.nl