Herziening van het curriculum

Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Momenteel is er een roep om het curriculum van het po en het vo te herzien waarbij er in het curriculum meer samenhang is tussen de vakgebieden en de onderwijssectoren en het curriculum evenwichtiger is. Dit resulteert in de ontwikkeling van onderwijseenheden waarin vakken worden geïntegreerd en waarin binnen- en buitenschools leren vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn.

Uit de praktijk

Een school in het midden van het land heeft besloten over te gaan op modulair onderwijs. In de modules science, society en art is er betrokkenheid vanuit verschillende vakgebieden. Leerlingen van mavo, havo en vwo werken in heterogene groepen samen in de modules aan verplichte delen en keuzedelen. Bij iedere module is een externe opdrachtgever gezocht, die op school aan de leerlingen vertelt tegen welk probleem hij oploopt en de leerlingen vraagt om een oplossing.

Ondersteund door vakdocenten werken de leerlingen aan een oplossing voor het vraagstuk. Vaak gaan zij zelfstandig op zoek naar achtergrondinformatie en werken de oplossing uit. Soms is er een ‘hoorcollege’ nodig over leerstof die direct aan het vraagstuk van de opdrachtgever is gekoppeld. Tussentijds bespreken zij de voortgang met de modulecoach. De coaches zijn vakdocenten met aandacht voor de vakinhoud én het leerproces. De modules ronden de leerlingen op verschillende wijze af met een presentatie van de oplossing(en) aan de opdrachtgever en elkaar. Natuurlijk onderbouwen zij de oplossing(en) met de geleerde theorie. De beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria die de opdrachtgever bij de start van de module al heeft gegeven.

Vragen die LinQue krijgt:

 • Hoe past het herziene curriculum bij de ambitie van de school?
 • Hoe organiseren we zo optimaal mogelijk onderwijs in de nieuwe examenprogramma’s van het vmbo?
 • Hoe verbinden we schools en buitenschools leren effectief met elkaar?
 • Hoe realiseren we integratie van vakken?
 • Wat is er in het curriculum nodig om meer maatwerk te bieden aan onze leerlingen?
 • Hoe kan beoordelen een stimulans worden om nog meer te leren?

Bovenstaande activiteiten kunnen in overleg ook in een online vorm worden aangeboden.

 

Wat biedt LinQue

Linque ondersteunt scholen door:

 • Mee te denken en te adviseren over de herziening curriculum.
 • Samen met de leraren te zoeken naar geschikte thema’s waarin vakoverstijgend een aantal samenhangende kerndoelen richting geven voor uitwerking.
 • Mee te denken over de uitwerking van de modules: van opdrachtgever tot en met beoordeling.
 • Te trainen in het schrijven van en begeleiden bij een betekenisvolle opdracht.
 • Docenten te coachen in hun nieuwe rol als moduledocent.
 • Te trainen in formatief werken.

 

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze expert.

Wij helpen u uitblinQuen