Sterk techniekonderwijs

Sterk techniekonderwijs wil het huidige imago van techniek kantelen. De noodzaak hiervoor is groot. Het tekort aan vakmensen is schrikbarend en de overheid stimuleert techniekonderwijs met een forse hoeveelheid geld. Het vmbo is daarin de penvoerder, maar de samenwerking met het mbo en bedrijfsleven is noodzakelijk.

In Nederland hebben de meeste scholen die techniek in hun onderwijs hebben al plannen gemaakt en met hun partners een techniekregio georganiseerd waarbinnen het techniekonderwijs in samenwerking met het regionale bedrijven het techniekonderwijs versterken en aantrekkelijk maken met het oog op de huidige en toekomstige behoefte aan technisch vakmanschap.

Echter, de aandacht van vmbo-scholen is van nature gericht op de zorg en aandacht voor de leerlingen binnen de muren van de school. Deze schoolse leeromgeving uitbreiden naar de buitenschoolse wereld is daarom soms lastig. Dat vraagt om een andere dan de vertrouwde aanpak. De ‘extended classroom’ die de buitenschoolse wereld is, biedt enorm veel kansen voor de vorming en ontwikkeling van vakmensen.

Uit de praktijk

In een techniekregio willen de deelnemende scholen, bedrijven en techniekopleidingen van het ROC onder andere een ‘makerspace’ realiseren waarin jongeren naar hartenlust dingen kunnen maken. Deze makerspace moet het enthousiasme voor dingen, materialen en gereedschappen wekken waarmee je de mooiste dingen kunt maken. Bovendien moet de makerspace werelden openen waarvan de jongeren niet wisten dat ze bestaan.

De ontwikkeling van de makerspace wordt een gezamenlijk project van de partners in de techniekregio. Het moet een oriënterende en enthousiasmerende functie krijgen, de nieuwsgierigheid wekken en ruimte bieden voor talentontwikkeling. Het effect van de makerspace moet zijn dat er meer jongeren geïnteresseerd raken in technisch onderwijs. Over twee jaar moet de makerspace draaien en verbonden zijn met de samenwerkende partners.

Wat biedt LinQue

  • Verbinden van schools en buitenschools leren
  • Verbinden van techniekonderwijs met LOB en ouderbetrokkenheid
  • Adviseren en ondersteunen bij de projectontwikkeling
  • Begeleiden en ondersteunen bij de samenwerking in netwerken van scholen en bedrijven
  • Trainen en coachen in organisatie-overstijgende samenwerking

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze expert.

Wij helpen u uitblinQuen