Toetsen en examineren

De Onderwijsraad (2018) constateert dat toetsen en examens onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad adviseert onderwijsinstellingen om toe te werken naar een meer evenwichtige toets- en examenpraktijk, onder meer door het ontwikkelen van een heldere visie op toetsing, waaronder ook formatieve toetsing, versterken toetsdeskundigheid en het op lijn brengen van leerdoelen, leerinhouden en leermiddelen. Een goed toetsbeleid draagt bij aan de kwaliteit van het geboden onderwijs zodat toetsing dan niet iets is wat leerlingen overvalt, maar een gelegenheid is om te oogsten.

Uit de praktijk

Een school in het zuiden van Nederland wil opbrengstgericht werken waarbij de vakgroep verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het vak in plaats van de individuele vakdocent. LinQue Consult begeleidt de ontwikkeling naar deze werkwijze, levert expertise en advies waar nodig en traint de interne functionaris met als ultiem doel dat de school het uiteindelijk zelf kan.

Cyclisch werken vormt de kern van de aanpak. Met regelmaat en aandacht analyseren vakgroepen opbrengsten en maken plannen voor aanpassing en verbetering. De vakgroepen maken vakwerkplannen, richten op basis van onderwijskundige uitgangspunten het PTA en het PTD in, ontwikkelen toetsen op basis van kerndoelen en eindtermen. Het streven is de kwaliteit van de toetsen te verbeteren m.b.v. RTTI en ook het aantal te verminderen.

Op basis van de opbrengsten, krijgen de vakgroepsleden inzicht in en meer grip op het onderwijsleerproces zodat zij door backward mapping ook het onderwijsproces beter kunnen inrichten.

 

Wat biedt LinQue

LinQue Consult ondersteunt scholen op allerlei manieren bij de ontwikkeling van toetsing en beoordeling. Voorbeelden zijn:

  • Adviseren over eigenaarschap, gedeeld leiderschap ten aanzien van opbrengstgericht werken
  • Meedenken bij het ontwerpen van een toetskalender met minder toetsen
  • Trainen in ‘de koninklijke weg’, de ideale route naar een toets
  • Trainen in toetsanalyse, toetsvaliditeit, opbrengstgericht en cyclisch werken
  • Vakgroepen begeleiden bij het schrijven vakwerkplannen
  • Coaching van vakgroepen bij hun verantwoordelijkheid collectieve verantwoordelijkheid voor toetskwaliteit.
  • Analyse/ check op PTA
  • Ondersteunen bij het opbouwen van een wendbaar PTA
  • Ondersteunen bij de koppeling tussen PTA, toetsing en examensyllabus

Wij helpen u uitblinQuen