Boeken

De vijf interactiestappen voor leren

Coachen met vijf interactiestappen

 

Wim Bos en Jannie Steegenga zijn de makers van het het model van de vijf interactiestappen voor leren. Een eenvoudig en doeltreffend model dat de docent houvast biedt bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen in vrijwel alle situaties. Denk aan begeleiding en coaching van individuele leerlingen bij keuzes, van groepen leerlingen en tijdens de reguliere vaklessen. Het versterkt doelgericht leren, formatief werken bij docenten en het eigenaarschap bij leerlingen. Het beschrijft tal van voorbeelden in uiteenlopende situaties waar leren en interactie centraal staan. Geschikt voor alle typen onderwijs.

Het eerste boek met de titel ‘De vijf interactiestappen voor leren‘ geeft een algemene beschrijving van het model, waarbij alle fasen of stappen in het model worden toegelicht met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van lesgeven en leren in het VO.

Het tweede boek heeft de titel ‘Coachen met vijf interactiestappen‘. Ook in dit boek staan vele voorbeelden. Wim en Jannie gaan in dit boek dieper in op het handelen van de docent als het gaat om het coachen in uiteenlopende situaties. Denk aan: ondersteuning van keuzeprocessen van leerlingen, coachen van zelfregulatie en loopbaanvragen. Dit tweede boek mag met recht een handboek heten!

Meer informatie over de boeken en het model vindt u hier.