Online, hybride en offline dienstverlening

Contact houden en werken op afstand is door corona onderdeel van ons (werkende) leven geworden. Beeldbellen met je (o)pa van ruim tachtig maar ook op afstand vergaderen, samenwerken in een werkgroep, lesgeven of het geven van een training aan een grote groep is nu voor velen dagelijkse werkelijkheid.

Als LinQue Consult hebben wij, net als vele anderen, versneld, positieve ervaringen opgedaan met online werken. In de coronatijd hebben we meerdere online trainingen ontwikkeld en uitgevoerd, online coaching en begeleiding geboden aan individuen en werkgroepen en online samengewerkt in uiteenlopende opdrachten en met gevarieerde doelgroepen.

Bestond onze dienstverlening in het verleden vooral uit offline dienstverlening, vanaf heden zoeken we in overleg met de klant naar mogelijkheden om activiteiten, deels, online uit te voeren. Hierbij natuurlijk in het achterhoofd houdende dat de ontwikkelingen rondom corona grillig en onvoorspelbaar zijn maar ook dat online werken in verschillende situaties effectief en efficiënt is.

Wat verandert er in ons aanbod? Alles en niets! Als LinQue Consult bieden we nog steeds professionalisering, onderwijsadvies, organisatieadvies en ondersteuning van leiderschap. Anders is dat de inhoud van onze dienstverlening ook gericht is op het realiseren van online leren en werken. Bij de uitvoering van ons werk zoeken we met de opdrachtgever telkens naar de ‘beste’ vorm. Online waar het kan. Daar waar online dienstverlening niet mogelijk is, wordt in afstemming met de klant gekeken hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform RIVM-maatregelen, afspraken die gelden bij de organisaties/scholen waar we werken met in achtneming dat wij het vanuit LinQue verantwoord en veilig vinden.

Wij hebben voor het werken bij klanten, in scholen en organisaties een corona-protocol opgesteld.
Meer weten? Neem dan contact op met Roos Hagdorn.