LinQue Consult werkt samen met e-Loo

E-Loo is bekend van de digitale tools, zoals de Digitale Observatie Tool (DOT), de BOOT (Beoordelings- en OntwikkelingsTool) en de SET (School Enquête Tool), waarmee scholen hun onderwijsleerproces, personeelsbeleid en kwaliteitszorg professionaliseren. Inmiddels werkt 35% van de VO-scholen al met één of meerdere van deze tools. Ook leerlingen kunnen via de diverse instrumenten een leerlingevaluatie invullen.
LinQue en e-Loo versterken elkaars expertise op het gebied van de verbetering van het onderwijs. Wij zijn daarom erg blij met deze nieuwe samenwerking.  Vanaf heden biedt LinQue, in samenwerking met e-Loo, scholen de mogelijkheid om deze tools stevig in de scholen te verankeren.
Daarbij verleent LinQue aanvullende dienstverlening zoals het gezamenlijk voorbereiden van lesbezoeken als managementteam, het opzetten van collegiale consultatie, intervisie, video-intervisiegroepen, ondersteunen van schoolleiding bij de introductie en ontwikkeling van planmatig werken in de les.

Lees hier meer.

Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden kunt u contact opnemen met Hens Galjaard 06 50 21 03 73, of Ella Kwakkestein 06 25 05 19 45.