Loopbaanleren op de kaart bij LinQue Consult en Expertisepunt LOB

Met ingang van 1 april 2020 werkt een LinQuer ook voor het Expertisepunt LOB. Jannie Steegenga is regiocontactpersoon voor de regio Zuid-Holland Zuid en Rijnmond.

Het expertisepunt LOB is gefinancierd door het ministerie van OCW en stimuleert en ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden de komende twee jaar kosteloos op maat. Doel is uitvoering van de kwaliteitsagenda, doorgaande leerlijnen tussen VO-MBO-HBO en een duurzame implementatie en verankering van loopbaanoriƫntatie en studiebegeleiding van leerlingen en studenten. Scholen kunnen met hun vragen terecht bij de verschillende landelijke of regionale contactpersonen. Zij begeleiden scholen bij hun LOB-beleid en organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten waar kennisdeling en leren van en met elkaar centraal staan. Hier worden bijvoorbeeld goede praktijkvoorbeelden en ontwikkelde LOB-materialen gedeeld. Jannie en Ellis kunnen ook worden ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan een (schoolbrede) studiedag over het thema LOB.

Op de website www.expertisepuntlob.nl is veel materiaal te vinden die scholen vrij kunnen downloaden en in kunnen zetten bij de uitvoering van hun LOB-beleid.

Jannie Steegenga werkt al enige tijd met dit thema bij verschillende scholen. Zij geeft bijvoorbeeld vanuit LinQue trainingen over het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Jannie is loopbaanprofessional en verzorgt loopbaan- en re-integratietrajecten. Bij het Expertisepunt LOB zet zij haar kennis en ervaring in voor het hele onderwijsveld. Vanuit LinQue Consult sluiten wij aan bij de dienstverlening van het Expertisepunt LOB met een passend aanbod voor de scholen. Een win-win situatie!

Meer weten?
Neem contact op met Jannie Steegenga: janniesteegenga@linqueconsult.nl, tel. 06 10 89 73 82