Inspiratiesessies leergang ‘Flexibele leerroutes doelgericht ontwikkelen’

In het najaar van 2021 start de leergang ‘Flexibele leerroutes doelgericht ontwikkelen’, een samenwerking tussen B&T en LinQue Consult. Bent u een aanjager van de veranderingen binnen uw organisatie en heeft deze verandering te maken met flexibiliteit in leerroutes voor leerlingen, dan is de leergang iets voor u!

Het aanbieden van maatwerk aan leerlingen is complex. Het waarderen van verschillen tussen leerlingen vergt een omslag in denken en doen van docenten en andere betrokkenen. Bij het inrichten van flexibele leerroutes binnen een school krijgen organisatorische aanpassingen in een beginstadium soms de volle aandacht, zoals klassen opnieuw indelen en het rooster veranderen, in de hoop dat de rest wel mee zal veranderen. Maar dat gebeurt niet zomaar. Maatwerk en flexibele leerroutes gaan over een andere manier van kijken naar en denken over onderwijs vanuit de visie van de school, en vervolgens anders inrichten.

De aanjager van het doelgericht ontwikkelen van flexibele leerroutes wordt geconfronteerd met onderwijskundige, organisatorische en veranderkundige vraagstukken en vaak ook allemaal tegelijkertijd. In de leergang komen deze drie verschillende thema’s aan de orde, waarbij we de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers stimuleren om het leren te verdiepen. Leren beklijft immers het best als nieuwe inzichten een directe koppeling hebben met de eigen praktijk.

De leergang wordt verzorgd door Caroline Offerhaus en Erica ter Wee. Lees meer over hun visie op flexibele leerroutes, de school in verandering en het leren van professionals in het interview met Caroline en Erica op de website van B&T.

Praktische informatie over de leergang vindt u hier.

Hebt u interesse in de leergang ‘Flexibele leerroutes doelgericht ontwikkelen’, kom dan naar de online-sessie op:

  • Maandag 12 april van 15.00 – 16.00 uur, aanmelden kan via dit formulier
  • Vrijdag 21 mei van 10.00 – 11.00 uur, aanmelden kan via dit formulier

We hopen u te ontmoeten bij een van deze bijeenkomsten!